VEGA-siden

Her en oversigt over, hvad præsentationen af VEGA indeholder:

Hvad er VEGA?
Her kan du finde den nyeste beskrivelse af Vega Netværket, vores årskalender, breve til medlemmerne, samt en tilmeldingsblanket.

Begreber
Artikler om den fælles forståelsesramme, VegaNetværket arbejder indenfor.

Modeller og værktøjer
En samling af modeller og værktøjer til analyse og forståelse af gamles hverdagsliv, udviklet i Vega projekter.

Projekter
Rapporter fra Vegas tværgående projekter: 
Mere liv i gamles hverdag (2007-10) og Livsorienteret Teknologivurdering (2018-19)

Åbent Seminar og Temadage
Programmer fra Vegas åbne seminarer og temadage