Støtte til gerontologisk videns- og forskningsformidling.

Selskabet støtter formidling af gerontologisk forskning og andre former for viden på højt niveau, fx undervisningsforløb, bogudgivelser, fotoudstillinger, film og podcasts.

Formålet med puljen er at fremme formidling af gerontologisk viden og forskning på højt niveau både til en videnskabelig målgruppe, til professionelle på ældreområdet og til en bredere offentlighed.

Puljen støtter aktiviteter som foredrag med gerontologiske eksperter, seminarer med gerontologisk indhold, udarbejdelse af publikationer, udstillinger og lignende. DGS’ tilskud skal gå ubeskåret til aktiviteten og må ikke bruges til overhead og lignende.

Der kan søges støtte på op til 10.000 kr.

Ansøger skal være medlem af DGS. Meld dig ind her

Det skal af aktiviteten tydeligt fremgå, at der er modtaget støtte fra DGS. Det kan fx ske ved, at DGS´ logo og navn fremgår af eventuelle opslag, publikationer og lignende. Aktiviteter kan annonceres i DGS’ digitale nyhedsbrev, Nyt om Gammelt, og forventes desuden annonceret gennem den arrangerende institutions netværk.

Som modtager af støtte forpligter man sig til at skrive et kort resume af den støttede aktivitet til DGS’ digitale nyhedsbrev.

Ansøgninger skal indeholde en beskrivelse af aktiviteten, formål, målgruppe, overordnet budget samt hvordan aktiviteten gøres kendt og formidles for målgruppen. Et stærkt gerontologfagligt indhold vægtes positivt. Det vægtes ligeledes positivt, hvis aktiviteten henvender sig til en tværfaglig målgruppe.

Ansøgninger modtages løbende og sendes til DGS-bestyrelsesmedlemmer Lone Grøn på logr@vive.dk og/eller Louise Scheel Thomasen på lsthomasen@gmail.com. Det samme gælder spørgsmål vedrørende puljen. Bedømmelsesudvalget består af bestyrelsesmedlemmer Lone Grøn og Louise Scheel Thomasen.

Vi håber, at medlemmer vil bruge muligheden til at løfte gerontologisk viden i Danmark.