Støtte til gerontologisk viden- og forskningsformidling

Selskabet har oprettet en pulje til at støtte af gerontologisk  forskningsformidling. Vi har endvidere produceret og støttet bogudgivelser.

 

Formålet med puljen er at fremme formidling af gerontologisk viden og forskning på højt niveau både til en videnskabelig målgruppe og til en bredere offentlighed.
Målgruppe eller aktiviteter skal være tværfaglige eller tværvidenskabelige.

Puljen støtter aktiviteter som foredrag med gerontologiske eksperter, seminarer med et tydeligt gerontologisk indhold, udarbejdelse af publikationer og lignende. Det kan eksempelvis være en udenlandsk aldringsforsker, der inviteres til et seminar, fyraftensmøde eller lignende. Arrangementer kan også gennemføres i samarbejde mellem DGS og en anden institution, men DGS’ tilskud skal gå ubeskåret til aktiviteten og må ikke bruges til overhead og lignende.

Aktiviteter støttes med op til 10.000 kr.

Ansøger skal være medlem af DGS og må ikke være medlem af bestyrelsen.

Det skal tydeligt fremgå, at arrangementet er støttet af DGS. Det kan fx ske ved, at DGS logo og navn fremgår af eventuelle opslag, publikationer og lignende. Aktiviteter kan annonceres i DGS’ digitale nyhedsbrev Nyt om Gammelt og forventes desuden annonceret gennem arrangerende institutions netværk.

Som modtager af støtte forpligter man sig til at skrive et kort resume af mødet til DGS’ digitale nyhedsbrev.

Ansøgninger modtages løbende. Ansøgningerne omfatter beskrivelse af aktivitet, formål, målgruppe og hvordan aktiviteten gøres kendt for målgruppen.

Ansøgninger sendes til JetteThuesen, jette.thuesen@rsyd.dk, og det samme gør spørgsmål vedrørende puljen.

Et udvalg nedsat af DGS’ bestyrelse behandler ansøgningerne. Udvalget består af Christine Swane og Britta Hørdam.

Vi håber, medlemmerne vil bruge muligheden til at løfte gerontologisk viden i Danmark.