Nyhedsbrev 4, vinter 2019

DGS ønsker alle en god juleferie!

Kan man forebygge alderdommen?

Den 6. nationale konference om aldring og samfund er vel overstået. Over to dage fik de knap 150 deltagere nye perspektiver på forebyggelse på ældreområdet. Der var spændende oplæg og drøftelser og som sædvanligt en god stemning. Præsentationerne kan læses på hjemmesiden. Kirsten Avlund prisen blev uddelt til Alexandra Brandt Ryborg Jønsson, der kvitterede med en forelæsning om multisygdom og ulighed. Det er den samme Alexandra, som er omtalt andet steds i nyhedsbrevet. Vi glæder os allerede til næste år, hvor det er temaet teknologi, der tages op til eftersyn.  

 

Hvorfor går høj alder og godt helbred i arv? 

Et internationalt forskningsprojekt har siden 2006 studeret de allerældste danskere og amerikanere og deres børn. Nu har forskerne fået 450 millioner kroner til at fortsætte undersøgelsen og inkludere deres børnebørn.

Læs mere

Danske Kommuner sætter fokus på overbehandling 

Svækkede og syge ældre skal ifølge artikel i Danske Kommuner ikke dø under en turbulent indlæggelse eller et voldsomt forsøg på genoplivning. Derfor skal personalet i ældreplejen turde tage den svære samtale om nej til genoplivning og livsforlængende behandling.
Læs artiklen

Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund 

 

Alderdommens pædagogisering
Samfundsøkonomi, sundhed og individualiserede pædagogiske relationer

Kamilla Nørtoft
Saxo-instituttet, Københavns Universitet

Læs artiklen


Nyt fra GeroNord: 

Læs sidste nye tidsskrift

Rehabilitering og overgange – nye analyser

Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed har udgivet to nye analyser om henholdsvis
rehabilitering på ældreområdet efter Servicelovens §83a   og   
ældre borgeres tilfredshed med overgange på sundhedsområdet.   

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje 

Mind the gab – Nu er kompetencerne her til at sikre sammenhængende borgerforløb… 

De første 100 specialsygeplejersker i borgernær sygepleje er netop dimitteret fra landets seks professionshøjskoler. Uddannelsen er særligt rettet mod at optimere såvel sygepleje i kommunerne som tværsektorielt samarbejde mellem kommuner og hospitaler.
Læs mere

Læs mere om selve specialuddannelsen

Altinget udsender sit første ’ældre-nyhedsbrev’

Netmediet Altinget vil fremover udsende niche-nyhedsbrevet Altinget Ældre tre gange om ugen med overblik og analyser om tilværelsen efter arbejdslivet, og emner som ældrepleje, pension og aktiv alderdom vil blandt andet være i fokus.
Læs om nyhedsbrevet

Nyt om navne 

 

Birte Bech-Jørgensen, 14. februar 1939 – 26. november 2019

Vi har med sorg erfaret, at kultursociolog, professor emerita Birte Bech-Jørgensen er død. 

Birtes død er et stort tab for hendes familie, og det er et stort tab for alle os, der fagligt har haft glæde af hendes viden og visdom og hendes evne til at dele den med andre. Det er også et tab for gerontologisk hverdagslivsforskning, som Birte gennem mere end tre årtier har sat et tydeligt aftryk på. 

Birte var i en årrække tilknyttet faget kultursociologi på Københavns Universitet og fik der stor betydning for uddannelsen og dannelsen af kultursociologer, som stadig er fremtrædende i dansk hverdagslivsforskning og andre steder, til trods for at kultursociologi som selvstændig uddannelse for længst er lukket ned. Hun har endvidere haft betydning for velfærdsprofessionernes hverdagslivsorientering, og hendes disputats fra 1993 ’Når hver dag bliver til hverdag’ er stadig at finde på mange boghylder landet over.  

Dansk Gerontologisk Selskab har også haft glæde af Birtes engagement, idet hun i en årrække var medlem af selskabets bestyrelse. Birte tog del i arbejdet med interesse og engagement og var til stor inspiration for os andre. 

Selv om Birte er død, lever hendes arbejde videre. 

Æret være Birtes minde. 

På vegne af bestyrelsen i DGS, 

 Jette Thuesen 

Er alderdom på vej til at blive et medicinsk fænomen?

En af de største trusler mod velfærdssamfundet er det stigende forbrug af sundhedsydelser. Men det kan vi måske gøre noget ved. Vinderne af Danmarks største lærebogspris 2019, Alexandra Jønsson og John Brodersen, vil i den kommende bog beskrive, hvordan overdiagnostik er med til at gøre mange raske mennesker unødigt til patienter. 
 

Ph.d.-afhandling om hverdagsliv med multisygdom og rehabilitering 

Helle Wendner Vedsegaard forsvarer sin ph.d. -afhandling ”Menneskers hverdagsliv med multisygdom i mødet med hjemmerehabilitering”, der er udarbejdet under ph.d.-programmet for Sundhed og Samfund, Roskilde Universitet. Forsvaret finder sted d. 16. december 2019 på Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet.

Se invitationen

Se mere om afhandlingen

EPSA/European Public Sector Awards 

Den 4. nov. 2019 blev der uddelt priser for “BEST PRACTICE” i Mastricht til projekter i eu-landene, der har udviklet og implementeret en indsats i den offentlige sektor til gavn for brugere, personale og organisation.
Fra Danmark blev Coaching2selfcare  “awarded” med dette fornemme certifikat, der fuldender en proces og et samarbejde mellem forskning, center for offentlig innovation og ortopædkirurgisk afdeling i Holbæk. Coaching2selfcare er nu fuldt implementeret til ældre patienter, der får ny hofte på Holbæk Sygehus.
Læs mere 

I gerontologiens tjeneste

Karen Munk er ophørt i Tidsskriftet Gerontologis redaktionspanel. Det sker efter mange års utrætteligt arbejde for gerontologien og for sproget. Som redaktionspanelets ‘overskriftskonsulent’ har Karen været medvirkende til at løfte artiklernes niveau både sprogligt og indholdsmæssigt. Forud for posten i redaktionspanelet var Karen i en periode formand for DGS’ bestyrelse, og en del husker sikkert hendes tale til selskabets 60-års jubilæum i 2006. Den er stadig læseværdig og kan findes på dette link.

Tak til Karen for lang og tro tjeneste i Dansk Gerontologisk Selskab.

Nye docenter på Københavns Professionshøjskole

Tillykke til to nye docenter, sygeplejerske Niels Sandholm og Signe Stelling Risom, som er blevet ansat på Sygeplejerske-uddannelsen pr. 1. august 2019.  
Læs mere

Nye bøger og publikationer

 
 

Boganmeldelse, Geriatri 

Geriatri. Grundbog til sygeplejefaget. Af Gitte Rohde, Susanne Rasmussen og Ninna Vahl (red.). FADL’s Forlag. 2019.  

Denne geriatribog er den anden inden for to år Danmark, som retter sig direkte mod sygeplejefaget. Selv om de eksisterende geriatribøger på flere måder ligner hinanden, er der plads til flere, da der er forskellige nedslag, tilgange og målgrupper. Denne bog udmærker sig ved det lette sprog og ved at være ’hands on’ rettet mod sygeplejestuderende. Den er pædagogisk opbygget med faktabokse, eksempler, cases, figurer, studiespørgsmål samt billeder af konkretet redskaber og instrumenter.   Læs anmeldelsen 

Ny bog: Alle vil leve længe, men ingen vil blive gamle 

Bogen Alle vil leve længe, men ingen vil blive gamle tematiserer forskellige sider ved modsætningen mellem det at ville leve så længe som muligt og ikke at blive gammel og svagelig. Bogen tager udgangspunkt i, hvordan den ældre oplever og erfarer dette, og hvordan sundhedspersonale kan forstå og forholde sig til den ældres situation. Den henvender sig til alle sundhedsprofessionelle, der beskæftiger sig med ældre mennesker i deres arbejde. Forfatteren til bogen, Runar Bakken, er docent emeritus ved Universitetet i Sydøstnorge, Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Han har skrevet en række bøger, men med Alle vil leve længe, udkommer han første gang på dansk. 

Oversættelse: Randi Bjerre Høfring. Fagredaktion: Lotte Evron. 
Forlag: Samfundslitteratur  Sprog: Dansk     Kan købes på forlaget

Har du viden om udgivelser…

– så send et hint til webredaktøren, så kan vi dele denne viden i Nyhedsbrevet. Der er også mulighed for at lave anmeldelser af bøger her i nyhedsbrevet.

KALENDER

Hold dig opdateret om konferencer, temadage, kurser m.m.

11.-13. marts 2020. Internationalt symposium: Retirement migration to the „global South“. Current insights and future perspectives, Mainz, Tyskland. Læs mere
Deadline for abstracts: 31. juli 2020.

31. marts -2. april 2020: Interdisciplinary Symposium: For the time being – temporality, ethics, aging. Conversations between anthropology, art and philosophy, AIAS, Aarhus University. Læs mere

24.-25. september 2020. Aging & Social Change: Tenth Interdisciplinary Conference, Vancouver, Canada. Læs mere

4.-8. november 2020.
Gerontological Society of America (GSA) Annual Scientific Meeting, Philadelphia, Pennsylvania, USA. Læs mere

20.-24. juni 2021
. 22nd World Congress of Gerontology and Geriatrics, Buenos Aires, Argentina. Læs mere

6.-9. oktober 2021.
5. konference i ENAS – European Network in Ageing Studies, Bucharest, Rumænien. Læs mere

Deadline for abstracts: 15. dec. 2019.

8.-10. juni 2022. 26. nordiske kongres i Gerontologi, NKG, Odense. Mere information følger.

Nyhedsbrevet er redigeret af Jette Thuesen.

DEADLINE for stof til næste Nyhedsbrev nr. 1/2020 er 28. februar.