Nyhedsbrev 2, sommer 2019

DGS ønsker alle en god sommerferie!

DGS-konference: Kan man forebygge alderdommen?

31. okt. – 1. nov. 2019.
Næsten færdigt program foreligger meget snart og vil kunne ses på hjemmesiden.
Her kan du også tilmelde dig.

Temaet er: Kan man forebygge alderdommen?
OBS. Du kan stadig nå at tilmelde dig til early bird reduceret pris frem til d. 14. juli, 2019

Læs mere på dette link til omtale på hjemmesiden.

Kandidater søges til Kirsten Avlund Prisen 2019

Har du en god kollega, der for nylig har erhvervet ph.d.-graden indenfor gerontologi eller geriatri eller gør det snart, så nominer ham eller hende til Kirsten Avlund Prisen 2019. Kandidater søges!

Til Dansk Gerontologisk Selskabs Nationale Konference om Aldring & Samfund i Middelfart 31. oktober og 1. november uddeles Kirsten Avlund Prisen for 6. gang.

Kirsten var den første professor i Gerontologi (aldringsforskning) ved Københavns Universitet, og også den første ergoterapeut i Danmark, der er blevet tildelt de akademiske grader ph.d. og Dr.Med. Hun var i mange år ansat ved Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, først som videnskabelig assistent og ph.d.-studerende, senere som adjunkt og lektor, og endelig fra 2008 som professor.

Læs meget mere her!

Seksuel identitet sent i livet

Ny forskningsrapport af Simon Meggers Matthiesen belyser ældre homo- og biseksuelles vilkår i Danmark. Rapporten giver blandt andet et billede af målgruppens barrierer og muligheder for at indgå i nære relationer og meningsfulde fællesskaber sent i livet. Ligeledes afdækker rapporten, hvilken adgang disse ældre har til uformel støtte og omsorg samt deres tanker om at modtage hjælp i sundheds- og plejesektoren.
Rapporten kan downloades fra Fonden Ensomme Gamles Værns hjemmeside

I forlængelse af forskningsprojektet er der produceret en lydmontage med Jørgen på 95 år, der sprang ud som 80-årig. Jørgens fortælling er en påmindelse om, hvordan normer heldigvis kan udvides med tiden, men også hvor smertefuldt det er at fornægte sig selv.
Lydmontagen kan høres via dette link

Flot international innovationspris til projekt Coaching to selfcare

Hurra! Gennem to år har et hold “tyvstartere” arbejdet med COI’s Spredningsguide og fået spredt en sygeplejeintervention til ældre, der skaber både bedre patientinvolvering, tilfredshed og rehabilitering -og som er baseret på forskning og evidens. Nu er “Coaching to self-care”-projektet blevet belønnet med et Best Practice Certificate fra European Public Service Award (EPSA) 2019.

Læs mere

Ph.d.-afhandling om aldringens udfordringer i en nordisk velfærdsstat

 

Agnete Aslaug Kjær har netop forsvaret sin ph.d.-afhandling ”Understanding the Challenges of Aging in a Nordic Welfare State: Micro-Level Investigations from a Life Course Perspective”. Forsvaret fandt sted den 8. maj 2019 på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Læs mere her

Gæt en alder

Ny forskning fra SDU viser, at ældre danskere i dag ser yngre ud i en given alder, end de gjorde for 10 år siden ved samme alder.

Forskningen er del af projektet AgeGuess – og du kan selv gætte med her… 

Læs mere på sdu’s hjemmeside

VEGA netværket sætter spot på oplevelsesmedarbejdere og det gode liv 

 

Hvordan kan oplevelsesmedarbejdere skabe mere liv på plejecentrene? Det var temaet, da Vega Netværket d, 23. maj holdt sit årlige seminar på Social- og sundhedsskolen i Aarhus. Se slides og læs mere om hudsult og berøring, om naturen som arbejdsplads, om hvordan en musiker samarbejder med plejepersonalet i Give, og hvordan udenlandske voluntører skaber liv på plejehjemmene i Aarhus. Desuden kan du læse om det netop afsluttede Vega-projekt Livsorienteret TeknologiVurdering, som også blev præsenteret på seminaret.

Find det på Vegas nye side

Surveyundersøgelse af velfærdsteknologi

Denne dugfriske undersøgelse fra Dansk Handicap Forbund undersøger holdningen til velfærdsteknologi blandt mennesker med handicap. Undersøgelsen viser, at velfærdsteknologi opfattes positivt, når borgeren sættes i centrum, når der er fokus på en individuel og tryg implementering, og når man ikke tror, at teknologi kan medføre en forringelse eller erstatning af den hjælp, der modtages fra kommunen. Der er en svag tendens til, at yngre personer er mere teknologioptimistiske end ældre aldersgrupper.

Undersøgelsen er gennemført i marts 2019.

Læs rapporten her

Rehabilitering ved demens – et vidt begreb

Rehabilitering til mennesker med demens er ikke entydigt defineret, og der findes hverken anbefalinger eller retningslinjer på området. Et nyt REHPA-notat bidrager til en vidensbaseret udvikling af rehabilitering ved demens bl.a. ved at præsentere:

• Definitioner og forståelser af rehabilitering ved demens
Forskningsbaseret viden om afgrænsede indsatser og kognitiv rehabilitering
Analyse af rehabiliteringsinterventioner ved demens.

Notatet kan downloades fra REHPAs hjemmeside.

Social ulighed i genindlæggelse

Et nyt studie fra SIF/REHPA viser, at sociale faktorer så som uddannelse prædikterer akut 30-dages genindlæggelse af ældre medicinske patienter. Studiet har udviklet en model for forudsigelse af genindlæggelse. 

Se mere om modellen her.

Nye bøger og publikationer

Jon Dag Rasmussen: Ældre på Samfundets underflade

Pædagogisk antropolog Jon Dag Rasmussen skrev sin ph.d.-afhandling om ældre mennesker, der lever utraditionelle liv gennem deres konstante bevægelse rundt i byen. Fonden Ensomme Gamles Værn har støttet en bearbejdning af afhandlingen til bogen Ældre på samfundets underflade, der er udkommet på forlaget Frydenlund Academic, 2019.

Læs mere her.

 

Appetit på livet.
Idékatalog
 – inspiration til nærende ældrefællesskaber 

Vietnamesiske seniorer i Danmark er gået sammen i foreningen Vi-Senior. De har gennem flere år, bl.a. ved at tage på højskole, udviklet et fællesskab og aktiviteter med udgangspunkt i deres egen kultur, som de kan inspirere andre minoritetsetniske og danske ældre med. 

Dung Le: Appetit på livet”. Idékatalog – inspiration til nærende ældrefællesskaber, udgivet af Vi-Senior, 2019. 
Fonden Ensomme Gamles Værn har finansieret udgivelsen af bogen.

Læs mere

Seksuel identitet sent i livet

Simon Meggers Matthiesen: Seksuel identitet sent i livet – ældre homo- og biseksuelles sociale vilkår i Danmark.
Fonden Ensomme Gamles Værn, 2019.

Rapporten kan downloades fra Fonden Ensomme Gamles Værns hjemmeside.

Se mere omtale ovenfor.

Sundhedsvæsenet er ikke indrettet til gamle mennesker

 

Ny bog sætter fokus på den ældre patients møde med det moderne sundhedsvæsen. Både en personlig frontlinjeberetning og en analyse af, hvorfor tilbuddet til de ældre patienter er blevet dårligere. Bogen kaster nyt lys over afstanden mellem politiske idealer og virkeligheden for mange borgere og sundhedsprofessionelle i Danmark. 

Erik Riiskjær: I patientens fodspor – Gammel i det moderne sundhedsvæsen. Munksgaard.
Bogen er støttet af DGS og udkommer 28. juni 2019. 

Læs mere om bogen her.

Har du viden om udgivelser af nye gerontologiske materialer?

Så send et hint til webredaktøren på RIGR@VIA.DK, så kan vi dele denne viden i Nyhedsbrevet. Der er også muligheder for at lave anmeldelser af bøger her i nyhedsbrevet.

KALENDER

Hold dig opdateret om konferencer, temadage, kurser m.m.

31. okt.-1. nov. 2019: DGS, National Konference: Kan man forebygge alderdommen?
(sæt kryds i kalenderen, program bliver tilgængeligt her i løbet af juli måned.
Læs mere her.

3.-6. juni 2020. 25. nordiske kongres i Gerontologi, NKG, Reykjavik, Island. Læs mere her.
Deadline for abstracts: 15. dec. 2019.

8.-10. juni 2022. 26. nordiske kongres i Gerontologi, NKG, Odense. Mere information følger.

Nyhedsbrevet er redigeret af Rikke Gregersen.

DEADLINE for at modtage nyheder til næste Nyhedsbrev nr. 3/2019 er 10. september.