Nyhedsbrev, forår 2019

DGS ønsker alle en god påske!

Kan man forebygge alderdommen?

6. nationale konference om aldring og samfund sætter fokus på forebyggelse som en gerontologisk praksis og diskuterer muligheder, udfordringer og dilemmaer.

Læs mere på dette link til omtale på hjemmesiden 

 

Kandidater søges til Kirsten Avlund Prisen 2019

Har du en god kollega, der for nylig har erhvervet ph.d.-graden indenfor gerontologi eller geriatri eller gør det snart, så nominer ham eller hende til Kirsten Avlund Prisen 2019. Kandidater søges!

Til Dansk Gerontologisk Selskabs Nationale Konference om Aldring & Samfund i Middelfart 31. oktober og 1. november uddeles Kirsten Avlund Prisen for 6. gang.

Kirsten var den første professor i Gerontologi (aldringsforskning) ved Københavns Universitet, og også den første ergoterapeut i Danmark, der er blevet tildelt de akademiske grader ph.d. og Dr.Med. Hun var i mange år ansat ved Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, først som videnskabelig assistent og ph.d.-studerende, senere som adjunkt og lektor, og endelig fra 2008 som professor.

Læs meget mere her!

Det er ikke vores patient!

 
– en kulturteoretisk og kulturhistorisk analyse af betydningen af sygehusvæsenets indretning for gamle medicinske patienters indlæggelsesforløb med Holbæk Sygehus som eksempel.

Sygeplejerske MHH Lisbeth Aaskov Falch forsvarede sin ph.d.- afhandling d. 22. februar, 2019 på DPU, Aarhus Universitet, Campus Emdrup. Her kommer et resumé af afhandlingen og link til den fulde afhandling.

Afhandlingen handler om, hvordan sygehusvæsenets specialisering og styringsværktøjer for gamle medicinske patienters indlæggelsesforløb er blevet til. Problematikken anskues ud fra såvel statens, sygehusets, de professionelles som de gamles perspektiv, og behandles både historisk og ud fra et nutidigt feltarbejde på Holbæk Sygehus.

Ved at følge 13 gamle medicinske patienters indlæggelsesforløb belyses det hvilken betydning den aktuelle indretning af sygehusvæsenet har for at gøre de gamle patienter historieløse, interesseløse og specialeløse i mødet med de professionelle.

Eksempelvis er det vanskeligt at stille en klar diagnose for den 89-årige Gudrun, der indlægges efter at være fundet kold og forkommen foran naboens hoveddør. Ingen specialer ser hende som ”deres patient”, og hun bliver med kategoriseringen som ”intern medicinsk patient” både specialeløs og interesseløs for de professionelle. Gudruns forsøg på under indlæggelsen, qua hendes tidligere livsførelse som forstadsfrue, at fremstå som præsentabel baglandskvinde, bliver af de professionelle, der ikke kender hendes livshistorie, tolket som urimelig og egenrådig adfærd. I stedet for at de professionelle trækker på de styrker og ressourcer, som Gudruns baglandskvindelivsform har givet hende, udskrives hun hurtigt til en uholdbar hjemmesituation, uden at være færdigbehandlet.

Den kulturteoretiske og kulturhistoriske tilgang giver et tværfagligt humanistisk bidrag til de aktuelle diskussioner om, hvordan sundheds- og sygehusvæsenet kan indrettes i fremtiden. Formålet med afhandlingen er at det i højere grad bliver muligt at tilgodese og understøtte gamle patienters særlige udfordringer og for de professionelle at få indsigt i patienternes forskellige vilkår og opfattelser af det gode liv, alderdom og sygdom.

Hele afhandlingen kan læses her

Gratis kompetenceudviklingsforløb i Værdig Ældrepleje

Med nye kompetenceudviklingsinitiativer støttes danske kommuner nu i at sikre sårbare ældre og deres pårørende en værdig alderdom.

Det er Det Nationale Videnscenter for Ældrepleje, der tilbyder forskellige typer af gratis læringsforløb for forskellige faggrupper af kommunalt ansatte og ledere, der arbejder i ældreområdet. 
Læs mere her 

Professionshøjskolen Absalon og VIA University College er underleverandører på de landsdækkende kompetenceudviklingsforløb i værdig ældrepleje.

Den ældres perspektiv: Vigtige faktorer ved livets afslutning

Ph.d.-projekt ved læge Stine Hanson, ved Sydvestjysk Sygehus og Syddansk Universitet: 
Den ældres perspektiv: Vigtige faktorer ved livets afslutning, behandlingspræferencer og stabiliteten i disse valg.

Hvad er vigtigt for vores ældre patienter, når de indlægges akut? Har de gjort sig tanker omkring behandlingstiltag såsom f.eks. genoplivning ved hjertestop? Eller skal vi udover spørgsmålet  om genoplivning imødekomme deres behov andetsteds udover spørgsmålet?

Læs mere om projektet her

Medicinsk kastration hos ældre mænd 65+

 
Der er et enormt potentiale i teknologi-drevet motion til den ældre befolkning – også dem uden cancerdiagnose!

Ph.d. fra Holstebro sygehus om ældre mænds liv med prostatacancer.
Brigitta Rasmussen Villumsen.

Medicinsk kastration hos ældre mænd 65+ er en udbredt behandlingsmetode ved lokal avanceret og metastaserende prostatakræft. Men bivirkninger, såsom tab af muskelmasse og muskelstyrke, nedsat livskvalitet, øget træthed, øget risiko for at udvikle metabolisk syndrom og forstyrrelser i insulinvækstfaktorer, er velkendte. Motionsstudier udført i træningscentre har længe genereret evidens for motions effekt på en række af disse bivirkninger. Derfor har et ph.d.-projekt på Regionshospitalet i Holstebro nu påvist effekten af 12 ugers hjemmetræning med spillekonsollen Xbox 360 og Kinect sensor som et nyt alternativ til motion i træningscentre. Projektet viste positiv effekt på gangdistance og HDL-kolesterol, og viste sig sikkert at udføre på patienter med eksisterende hjerte-kar-sygdom og knoglemetastaser.

Hele ph.d.-afhandlingen kan læses her

Arkivfoto.

Vega Netværket holder Åbent Seminar

Årets tema er en ny trend i plejecentrene:

Oplevelsesmedarbejdere med mange forskellige faglige baggrunde og talenter skal skabe sansemættede og livgivende stunder for beboere på plejecentrene. På Vega-netværkets åbne seminar kan man i år høre oplæg og deltage i workshops med oplevelsesmedarbejdere fra tre forskellige kommuner. Vi sætter spot på spørgsmålene:

Hvad sker der, når pædagoger, skuespillere, naturvejledere, musikere og andre gode mennesker kommer med helt nye øjne ind i plejeverdenen?
Hvad er en oplevelse i det hele taget?
Forsvinder oplevelserne, når oplevelsesmedarbejderen er gået?

Det sker på Social- og Sundhedsskolen i Århus d. 23. maj kl. 9-15.
Deltagelse inkl. kaffe og frokost koster 750 kr.

Se hele invitationen og tilmeld dig på dette link

Forskning i vurdering af personlig hygiejne

Forskning i ældre hjemmeboende mænds og kvinders vurdering af hjælp til personlig hygiejne med vand og sæbe.

Projektet er gennemført i Frederiksberg hjemmepleje og er tidligere beskrevet i DGS Nyhedsbrev (2018).

Nu følger to artikler, der er publiceret efter peer review. Artiklerne gennemgår design, intervention, resultater og metoder.

“Nurse-assisted personal hygiene to older adults 65+ in home-care setting”. Publiceres efter peer review i Journal of Nursing Education and Practice (JNEP).
Se den her

American Journal of Nursing Science har bragt artiklen “Empowerment Improves Older Adults’ Rehabilitation in Homecare Settings”, som er den anden peer reviewed artikel i ReBUS-projektet.
Hent den her som pdf

Hele forskningsprojektet kan følges kronologisk her

Læs hele filen her

Call for Papers for PhD students

Workshop on Marketization and Inequalities in health and social care for older adults at home.

May 14-15, 2019 at the Department of Social Work, Stockholm University.

Five PhD student travel grants available.

Click here for Call for Papers
and here for the Preliminary workshop program

Slidgigt i knæ og hofter

Ældre mænd og kvinder 65+ lider ofte af slidgigt i knæ og hofter.

Indlæggelsestiden efter operation er et par dage, hvilket stiller krav til “coaching to self-care” i overgangen mellem sygehus og rehabilitering i kommunalt regi.
Derfor har Klinisk sygeplejespecialist Trine Mathiassen og seniorforsker Britta Hørdam afprøvet “coaching to self-care” til ældre mænd og kvinder med nyt knæ i regi af ortopædisk afdeling (Gentofte Hospital), og Britta har forsket i og udviklet modellen. Resultaterne er videreudviklet og valideret og vidensdelingsguide fra Center for offentlig innovation (COI) er anvendt.

Læs mere i denne fil

 

Gammel i København

Ny bog ser på ældres liv og livsvilkår gennem 130 år

Bogen er støttet af Dansk Gerontologisk Selskab og udgives i bogserien Ældre og Samfund.

Se pressemeddelelse fra Frydenlund

Har du viden om udgivelser af nye gerontologiske materialer?

Så send et hint til webredaktør RIGR@VIA.DK, så kan vi dele denne viden i Nyhedsbrevet. Der er også muligheder for at lave anmeldelser af bøger her i nyhedsbrevet

KALENDER

Hold dig opdateret om konferencer, temadage, kurser m.m.

9. maj 2019. ”Atypiske ældreliv – overset forskellighed”. Fonden Ensomme Gamles Værn afholder konferencen i Nyborg. Læs mere her.

14.-15. maj 2019. Workshop for PhD students on Marketization and Inequalities in health and social care for older adults at home. Department of Social Work, Stockholm University. Deadline: 6. Maj 2019

23. maj 2019. Åbent VEGA seminar om oplevelsesmedarbejderes støtte til livgivende stunder for beboere på plejecentre. Social- og Sundhedsskolen i Århus, kl. 9-15.
Se hele invitationen her og tilmeldingen her.

23.-25. maj 2019: International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019. Gøteborg, Sverige. Se IAGG-ER’s website. OBS: Early Bird registrering er overstået.

31. okt.-1. nov. 2019: DGS National konference: Kan man forebygge alderdommen?
(sæt kryds i kalenderen, foreløbigt program bliver tilgængeligt her i løbet af april måned
Læs mere her.

3.-6. juni 2020. 25th. Nordiske Kongres i Gerontologi, NKG, Reykjavik, Island. Læs mere her.
Deadline for abstracts: 15. dec. 2019.

8.-10. juni 2022. 26.th. Nordiske kongres i Gerontologi, NKG, Odense. Mere information følger.

24.-26. juni 2019. 4th Transforming Care Conference ”Changing priorities: The making of care policy and practices”, København. Læs mere her.

Nyhedsbrevet er redigeret af Rikke Gregersen

Vil du se andre nyhedsbreve? Så vælg herunder: