Nyhedsbrev 3, efterår 2019

DGS ønsker alle en god efterårsferie!

National konference 2019: Kan man forebygge alderdommen?
– SES VI?

31. okt. – 1. nov. 2019.

Vores nationale konference nærmer sig med hastige skridt – men du og dine kollegaer kan stadig nå at tilmelde jer. 

Se det fulde program her

Vi håber vi ses, og vi synes selv, at vi har fået skruet et program sammen, der rummer mange betydningsfulde vinkler på temaet ”Kan man forebygge alderdommen”. 

Kom og hør om perspektiver på blandt andet ”succesfuld aldring”, skrøbelighed og smerter, forebyggelse af indlæggelser, identificering af mennesker i risiko for tab af funktionsevne, forebyggelse af fysiske, mentale og kognitive lidelser hos ældre mennesker, rehabilitering og terapier der kan fremme kognition hos mennesker med demens, medborgerskab, sociale relationer og fysisk aktivitet hos ældre, aktiv involvering og hverdagsliv, samt bedre forebyggende hjemmebesøg. Herudover er der seminarer om fremtidens velfærdsservice til ældre borgere, godt nyt om gamle hjerner samt en række frie foredrag med spændende vinkler.
Her kan du tilmelde dig.

DGS’ Konference-BAZAR

Som noget nyt giver DGS dig i år mulighed for at dele dit arbejde på DGS’ konference-BAZAR, som ligger tæt på vores kaffe-pause-område. Bazaren er til inspiration og udstilling.

Så har du gratis eksemplarer eller læseeksempler af artikler, bøger, rapporter eller lignende, du har arbejdet med, så medbring dem gerne. Skulle du have lyst til at tage en poster med, så send venligst en email til Charlotte Nilsson på cjni@sund.ku.dk, så skaffer vi posterboards til bazaren. 

Antropolog får pris for dybdeborende forskning i ældres liv med multisygdom og ulighed

Alexandra Brandt Ryborg Jønsson modtager Kirsten Avlund Prisen 2019 for sin dybdeborende antropologiske forskning om ældre menneskers liv med flere kroniske sygdomme (multisygdom) og ulighed i sundhed.

Alexandra Brandt Ryborg Jønsson blev tildelt ph.d.-graden i august 2018 ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Almen Medicin på Københavns Universitet. Hun tilbragte i sit ph.d.-forløb 18 måneder på Lolland med at studere ældre kvinder og mænds hverdagsliv med multisygdom. Priskomiteen fremhæver hendes grundige analyse af det lange feltarbejde, hvori hun relaterer den subjektive oplevelse af at leve med multisygdom til samfundsudvikling og aldringsteorier. Hun viser, hvordan ulighed i sundhed tager sig ud i praksis. 

Læs mere

Nyt fra GeroNord

Link til Newsletter

Gerontologi i uddannelserne

Dansk Gerontologisk Selskab vil undersøge, hvordan aldrings-studier og gerontologi indgår i de videregående uddannelser i Danmark. Antropolog og lektor ved SDU Marie Konge Nielsen er ansat på halv tid 1. oktober 2019 – 31. januar 2020 til at udarbejde en projektbeskrivelse for dette arbejde. Hvis du ønsker at tale med Marie om spørgsmål eller forslag til undersøgelsen eller lignende, så er du velkommen til at kontakte hende: mkni@health.sdu.dkMaries arbejde understøttes fra DGS af Paolo Caserotti, Lotte Evron og Jette Thuesen.

Gerontologien – før – nu – og i fremtiden

Af Annette Johannesen

En mangeårig mastodont inden for dansk gerontologi, specialergoterapeut, Annette Johannesen, har nu valgt at på pension. I den anledning har vi bedt Annette om at komme med sine perspektiver på gerontologien gennem tiden, der hvor hun har stået, og hendes ønsker for årene frem. Annette får stor tak fra DGS for sit mangeårige bidrag til dansk gerontologi.

Læs mere

Ny ph.d.: Antipsykotika til ældre med demens – patienter i særlig risiko

Antipsykotisk medicin udskrives ofte i kombination med andre psykofarmaka til ældre med demens. Med udgangspunkt i danske registerdata viser ny forskning, hvordan forbruget af psykofarmaka har ændret sig og hvilke patienter, der er i særlig risiko ved behandlingen. 

Læge Ane Nørgaard Christensen forsvarede sin ph.d. 12. juni på Rigshospitalet.

 

Læs mere

Diana Schack Thoft er ny docent ved University College Nord

Diana Schack Thoft er pr. 1. september 2019 ansat som docent på sygeplejerskeuddannelsen og i forskningsprogrammet Teknologier i borgernær sundhed på Professionshøjskolen UCN. Dianas forskning har primært fokus på demens, brugerinvolvering og teknologi. I sin forskning er hun optaget af at give mennesker med demens og deres pårørende en stemme med henblik på at identificere og udvikle tiltag, som opleves relevante og brugbare for dem, som lever med sygdommen.


Over halvdelen af danskerne ved ikke, at demens skyldes sygdom i hjernen

Ny rapport viser, at danskernes viden om demens er bekymrende mangelfuld.
Rapporten er lavet af You Gov for Alzheimerforeningen og kan læses her


Hæderspris til demensforsker 

Demensforsker, docent, Rikke Gregersen, blev 20. september tildelt hæderspris som året kliniske forsker af Alzheimerforeningens forskningsfond og en pose penge på 300.000 kr. Arrangementet fandt sted på Kosmopol i København ved overværelse af vores Kongelig Højhed, Prinsesse Benedikte. Der blev uddelt i alt 4,4 millioner fra fonden, herunder til 9 forskellige demensforskningsprojekter, samt en hæderspris til professor i kemisk biologi, Kristian Strømgaard. Tillykke til alle! 

Læs mere om arrangementet og se hvem de øvrige prismodtagere var – her 

Kilde: Alzheimerforeningen

 

Gå hjem-møde: Ældre homo- og biseksuelles sociale vilkår i Danmark

Dansk Gerontologisk Selskab afholder sammen med Fonden Ensomme Gamles Værn et gå hjem-møde mandag, d. 18. november 2019 kl. 15-16.30 i København. Antropolog Simon Meggers Matthiesen har forfattet forskningsrapporten Seksuel identitet sent i livet – ældre homo- og biseksuelle sociale vilkår i Danmark. På mødet fremlægger Simon sin analyse – og vi lægger op til spørgsmål og diskussion om LGBT-ældres vilkår i Danmark.

Læs mere og tilmeld dig gratis her

Fotoudstilling med 50 portrætter af 100 årige

Fotoudstillingen hedder ”Jamen det er jo 100 år siden” og er lavet af fotograf Ole Hartmann Schmidt. Nogle husker måske nogle af de æstetiske gamle ansigtsbilleder fra sidste års nationale konference i Middelfart – men nu er der mulighed for at se hele samlingen af billeder, der fortæller 100 års historie. Det kan stærkt anbefales.

Se invitation til reception her 

Max Planck instituttet inviterer kvalificerede ph.d. studerende på tre måneders sommerhold

Max Planck Instituttet for demografisk forskning (MPIDR) inviterer kvalificerede og motiverede ph.d. studerende til at deltage i et 3 måneders sommerophold og samarbejdsprojekt fra 1. juni 2020 ved deres Lab for Digital and Computational Demography.

Læs mere her

Gerontologiske prisuddelinger og grants

Forsker tidligt i karrieren, se her!

I har mulighed for gratis deltagelse i 25. Nordisk Kongres i Gerontologi 2020. Nordisk Gerontologisk Forening tilbyder to grants til danske ph.d.-studerende og yngre forskere inden for gerontologi og geriatri, som har svært ved at få dækket deres udgifter til kongresdeltagelse. Kongressen er 6.-9. juni 2020 i Reykjavik. Deadline for ansøgning er 15. februar 2020. Læs mere her

Hvem i Danmark skal have Nordisk Gerontologisk Forenings pris for lovende forsker i gerontologi?
Prisen uddeles på 25. Nordisk Kongres i Gerontologi 2020 til en lovende dansk forsker, idet det er os i Danmark, der står for den næste kongres i 2022. Prisen uddeles til en gerontolog, fortrinsvis med ph.d.-grad – men ikke seniorforsker. Det sker på Island på den 25. Nordisk Kongres i Gerontologi. Deadline for indstillinger til prisen er 15. december 2019. Læs mere her

Og så er der Sohlbergprisen på 10.000 Euro
Indstilling til denne pris vedrører forskere, som har et stærkt forskernetværk eller har initieret forskning, som har stor betydning for udvikling inden for gerontologien. Deadline for indstillinger til prisen er 15. december 2019. Læs mere her

Nye bøger og publikationer

 
 

Kognitiv stimulationsterapi (CST)

Et evidensbaseret gruppeprogram til mennesker med demens. Manual for gruppeledere. Den danske udgave.
Af Annette Johannesen, Aimee Spector og Rikke Gregersen. VIA University College (2019). 

Pris: 145 kr. Bogen kan købes via dette link eller kan købes fysisk i VIA Butikken, VIA University College, Hedeager 2, 8200 Aarhus N. Forsendelsesudgifter er 50 kr. uanset antal der bestilles.

CST kan hjælpe mennesker til at styrke deres kognition. Fagprofessionelle får i manualen hjælp til at gennemføre forløbet for små grupper af mennesker med demens.

 

Har du viden om udgivelser af nye gerontologiske materialer?

– så send et hint til webredaktøren på RIGR@VIA.DK, så kan vi dele denne viden i Nyhedsbrevet. Der er også mulighed for at lave anmeldelser af bøger her i nyhedsbrevet.

 

KALENDER

Hold dig opdateret om konferencer, temadage, kurser m.m.

31. okt.-1. nov. 2019: DGS, National Konference: Kan man forebygge alderdommen? 
(sæt kryds i kalenderen, program kan hentes på hjemmesiden.
Læs mere her

11.-13. marts 2020. Internationalt symposium: Retirement migration to the „global South“. Current insights and future perspectives, Mainz, Tyskland. Læs mere her
Deadline for abstracts: 31. juli 2020.

24.-25. september 2020. Aging & Social Change: Tenth Interdisciplinary Conference, Vancouver, Canada. Læs mere her

4.-8. november 2020.
Gerontological Society of America (GSA) Annual Scientific Meeting, Philadelphia, Pennsylvania, USA. Læs mere her

20.-24. juni 2021
. 22nd World Congress of Gerontology and Geriatrics, Buenos Aires, Argentina. Læs mere her

6.-9. oktober 2021.
5. konference i ENAS – European Network in Ageing Studies, Bucharest, Rumænien. Læs mere her

Deadline for abstracts: 15. dec. 2019.

8.-10. juni 2022. 26. nordiske kongres i Gerontologi, NKG, Odense. Mere information følger.

 

Nyhedsbrevet er redigeret af Rikke Gregersen.

DEADLINE for at modtage nyheder til næste Nyhedsbrev nr. 4/2019 er 

28. november.