Nyhedsbrev 1, marts 2021

Velkommen til årets første nyhedsbrev fra Dansk Gerontologisk Selskab!

Her kan du læse nyt om gerontologisk forskning, nye tiltag og anmeldelser af film og bøger.

God læselyst!

25. nordiske kongres i gerontologi afholdes online

Den nordiske kongres afholdes d. 2.-4. juni 2021

25NKG afholdes ikke længere på Island, men online. Program og yderligere info er tilgængelig på kongressens hjemmeside.

Læs mere.

Nyheder fra den Nordiske Gerontologiske Forening

Læs mere om 25NKG, prisvindere på kongressen, nye ph.d.-afhandlinger, forskning fra de nordiske lande om COVID-19 samt mindeord for prof. Andrus Viidik

NGF er en paraplyorganisation for gerontologiske og geriatriske organisationer i Danmark, Finland, Sverige, Norge og på Island. Foreningens primære formål er at støtte og motivere forskning, udviklingsarbejde og uddannelse inden for de gerontologiske og geriatriske områder.

Læs mere om den Nordiske Gerontologiske Forening.

Læs nyhederne (PDF).

Flere skal med i fællesskaber i Silkeborg kommune

Flere i FællesskaberFonden Ensomme Gamles Værn deltager i og er med til at finansiere et stort Collective Impact-projekt med foreløbigt 16 partnere, der skal være med til at gøre Silkeborg til en drømmekommune, når det kommer til at hjælpe alle ind i fællesskaber

Forskelligartede indsatser skal flettes ind i hinanden, fx så unge fra et værested involverer sig i et lokalt plejehjem, og unge under uddannelse og fra ungerådgivning rekrutteres som besøgsvenner for plejehjemsbeboere og andre isolerede ældre. Mennesker, der selv er berørt af ensomhed, involveres og er med til at udvikle indsatser og aktiviteter, der kan danne grundlag for relationer mellem unge og ældre. Projektet udvikler også en fællesskabsguide, der skal hjælpe til at invitere alle, som har et behov, ind i fællesskaber.

Ældre mennesker får særlige ‘senior-kostråd’

Fødevarestyrelsens nye klimavenlige kostråd, som anbefaler at spise mindre kød og flere grøntsager og bælgfrugter, skal ikke følges af ældre mennesker

Ældre mennesker har brug for flere proteiner end resten af befolkningen; det vil sige mere kød, fisk, æg, men også mælkeprodukter. Derfor har der altid været særskilte kostråd til ældre, som Førevarestyrelsen fortsat anbefaler til dem, der er over 65 år.

De kommende nye kostråd til ældre mennesker vil dog også indeholde en anbefaling om at skære ned på kød på linje med de generelle kostråd.

Design og arkitektur skal være inkluderende for ældre mennesker

Andelen af ældre mennesker vokser, men samfundet er ikke designet til de mange udfordringer, der følger med det at blive gammel

’GROWING –Mature Human Life’Forskelligartede indsatser skal flettes ind i hinanden, fx så unge fra et værested involverer sig i et lokalt plejehjem, og unge under uddannelse og fra ungerådgivning rekrutteres som besøgsvenner for plejehjemsbeboere og andre isolerede ældre.

Mennesker, der selv er berørt af ensomhed, involveres og er med til at udvikle indsatser og aktiviteter, der kan danne grundlag for relationer mellem unge og ældre.

Projektet udvikler også en fællesskabsguide, der skal hjælpe til at invitere alle, som har et behov, ind i relevante fællesskaber.

Hvad ligger bag, når ældre mennesker fravælger genoplivning?

I debatten om ældre menneskers ret til at sige nej til genoplivning opfordrer psykolog Henrik Brogaard til både at respektere selvbestemmelsesretten og give plads til at lytte

Med den politiske aftale om Det Gode Ældreliv blev det vedtaget, at ældre mennesker har ret til at fravælge genoplivning ved hjertestop, også selvom de ikke er syge. I et debatindlæg i Altinget d. 22. marts opfordrer psykolog Henrik Brogaard til, at ældre udover denne ret også tilbydes dybe samtaler. For hvad ligger der egentlig bag ønsket om ikke at blive genoplivet? Spørger Henrik Brogaard på baggrund af sin mangeårige erfaring som psykolog på ældreområdet.

Lovforslag vedrørende ernæringspleje

Nyt lovforslag

Et forslag til lovændring kræver, at ernæringspleje gøres mere tydelig og præcis i behandling og pleje af syge og ældre mennesker. Forslaget kan støttes frem til d. 27. april 2021

Formålet med forslaget er, at ernæring skal indgå i en helhedsorienteret pleje og behandling. Det skal sikre, at der er sammenhæng og kontinuitet mellem den ernæringsmæssige pleje og behandling på henholdsvis sygehus og i ældreplejen. Forslaget består af fire ændringsforslag til Sundhedsloven og Serviceloven.

WHO udgiver ny rapport om alderisme

WHO rapport om alderismeWHO kommer med anbefalinger til at modvirke alderisme blandt både unge og gamle globalt set

Blandt ældre mennesker er alderisme forbundet med dårligere mentalt og fysisk helbred, øget social isolation og ensomhed, større økonomisk usikkerhed og for tidlig død.
I en ny rapport anbefaler WHO indsatser mod alderisme på flere fronter:
Lovgivning skal adressere diskrimination og ulighed baseret på alder;
Undervisning og oplysningsaktiviteter skal øge viden og færdigheder;
Indsatser på tværs af generationer skal styrke gensidig forståelse og interaktion mellem forskellige generationer.

Nyt om forskning

CAMB undersøgelsen 2021
I februar til april 2021 samles der data ind igen gennem en spørgeskemaundersøgelse udsendt for Københavns Universitet

Forskere fra Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab i samarbejde med Institut for Odontologi og Center for Sund Aldring udsender snart opfølgningen på CAMB-undersøgelsen (Københavns Aldrings og Midtlivs Biobank). Der inviteres ca. 25.000 danskere i alderen 59-71 år, som har været fulgt i op til 67 år siden de blev født, senest i 2009-11. Forskningsprojektet CAMB prøver at finde svar på, hvorfor mennesker udvikles så forskelligt gennem deres liv. Den viden, vi opnår gennem projektet, kan bruges til at udvikle målrettede forebyggende indsatser for at modvirke funktionsnedsættelser hos ældre. Det overordnede formål med CAMB er derfor at bidrage med viden om, hvordan flere mennesker kan få mulighed for en alderdom med god livskvalitet.

Rehabilitering ved demens i let til moderat grad

DemRehab rapport

Forskningsprojektet DEM-REHAB under ledelse af seniorforsker Jette Thuesen, REHPA, er afsluttet med udgivelsen af rapport og anbefalinger

I Danmark er vi gennem de senere år begyndt at tale om rehabilitering til mennesker med Alzheimers demens (AD) og andre demensformer. Men der er hverken international eller national konsensus om, hvad rehabilitering ved AD eller andre demensformer indebærer (kontekst, form, indhold), og der er ikke udarbejdet nationale kliniske retningslinjer på området.

Ud fra en gennemgang af videnskabelig litteratur, en national kortlægning af aktuel praksis på demensklinikker og i kommuner, samt kvalitative forløbsstudier og brugerinvolvering har projektet udviklet en tværsektoriel model for rehabilitering for mennesker med Alzheimers demens i let til moderat grad. Modellen er bl.a. inspireret af ’palliativ rehabilitering’.

Du kan læse mere om projektet og downloade projektets publikationer og slutrapporten på projektets hjemmeside.

Hjemmetræning for ældre mennesker

I det EU finansierede (Interreg 5a) WIPP-projekt, har SDU-CAHA i samarbejde med kommunale og private partnere, udviklet et hjemmetræningsprogram

Det er veldokumenteret, at fysisk aktivitet og træning er vigtigt for sundheden hos ældre mennesker. Fysisk aktivitet nedsætter risikoen for en lang række kroniske sygdomme (f.eks. diabetes og kardiovaskulære sygdomme) og hjælper med at øge eller opretholde en god fysisk og mental funktion. COVID-19 pandemien har dog sat en stopper for meget af den organiserede træning og fysiske aktivitet for ældre mennesker, og det kan få afgørende konsekvenser for disse menneskers sundhed. Derfor er det lige nu vigtigere end nogensinde før at promovere fysisk aktivitet og træning, og at skabe alternative løsninger.

Wipp-online
Nyt, gratis hjemmetræningsprogram til kommuner
I det EU finansierede (Interreg 5a) WIPP-projekt har SDU-CAHA i samarbejde med kommunale og private partnere udviklet et hjemmetræningsprogram baseret på den aktuelle evidens. Foreløbige evalueringer peger på, at den effektivt øger fysisk funktion hos brugerne. Alligevel gøres der kun brug af redskaber, der findes i de fleste hjem og derfor kan træningen tilrettelægges så det passer bedst muligt til den enkeltes situation og hverdag.

Programmerne er ganske gratis og kan findes på projektets hjemmeside.

Nyt svensk videnskabeligt tidsskrift

Videnskabeligt Supplement

Äldrecentrum udgiver nyt tidsskrift: Vetenskapligt supplement

Vetenskapligt supplement skal udgive forskning om ældre og aldring på svensk. Formålet er at formidle forskning og ny viden for en bred skare af læsere og gøre forskningens resultater tilgængelige for praksis.

Äldrecentrum blev stiftet af Stockholm region i 1986 og arbejder for at forbedre ældre menneskers vilkår i Sverige ved at formidle og omsætte forskning til praksis. Siden 1987 har stiftelsen udgivet et populærvidenskabeligt tidsskrift, som nu altså suppleres med et videnskabeligt tidsskrift.

Nye Ph.d.-afhandlinger

Meningsfulde aktiviteter for mennesker med demens i en demensby

Kamilla KielsgaardD. 19.2.2021 blev Kamilla Kielsgaard tildelt ph.d.-graden på Klinisk Institut på Syddansk Universitet

Det overordnede formål med projektet var at skabe viden om engagement i meningsfulde aktiviteter for mennesker med moderat til svær demens, og på den baggrund at udvikle, implementere og evaluere en evidensbaseret intervention med henblik på at forbedre mulighederne for at mennesker med demens kan engagere sig i meningsfulde aktiviteter i Svendborg demensby.

En kritisk analyse af demensvenlighed

Tania Erika Aniol HansenD. 28.1.2021 blev Tania Erika Aniol Hansen tildelt ph.d.-graden på Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet

Ph.d.-projektet var motiveret af den overbevisning, at måder demensvenlighed kommer til udtryk på indeholder kulturelt implicitte forståelser, der rummer ideologiske antagelser om rettigheder, viden og identiteter relateret til mennesker med demens, og de måder vi tilrettelægger omsorg og pleje for målgruppen, skal ses i sammenhæng med de måder, som demensvenlighed fortolkes og kommer til udtryk i samfundet.

Bøger & film

BOGANMELDELSE
Sygepleje og akutte tilstande

Sygepleje og akutte tilstandeLærebog af Steen Hundborg (red.) anmeldt af Trine Stougaard, lektor, underviser i akut sygepleje på Københavns Professionshøjskole

I det seneste skud på stammen af en større grundbogsamling for sygeplejestuderende sætter det fjerde bind fokus på sygepleje og akutte tilstande. Dette bind adresserer et stort behov inden for lærebøger i sygeplejerskeuddannelsen. Det er efterhånden længe siden, at der har været en bog, der udelukkende behandler det akutte og særligt med den fordybelse, som det kræver. Det er denne bogs klare styrke ift. til andre nyere lærebøger, at der er givet god plads i de udvalgte kapitler til at behandle og udfolde dens emne.

FILMANMELDELSE
Alderdom 1-7

Film Alderdom 1-7En skøn dokumentarfilm om syv menneskers fortælling om at blive gammel i Danmark, anbefalet af Lotte Evron, ph.d. og lektor på Københavns Professionshøjskole

Filmen viser forskellige måder at ældes på og sætte fokus på personernes værdier, livsvilkår og -situation. Det er en film fuld af håb, humor og drømme. Filmen består af syv kortfilm, der er udarbejdet af en gruppe instruktører, og sat sammen til en lang film på 1 time og 12 minutter. Hver lille film præsenterer er person og hende eller hans hverdagsliv og tanker om alderdommen. Der er dansk tale med engelsk undertekst – og i et tilfælde omhandlende indvandrer fra Argentina og Chile er der spansk tale med danske undertekster. En hjertevarm og inspirerende film, der kan anbefales til alle med interesse for forskellige facetter af alderdom. Filmen er fra 2004 og kan ses gratis på Filmstriben.

Kender du nye, gerontologiske udgivelser?

Så send et hint til redaktøren, så kan vi dele denne viden her i nyhedsbrevet. Der er også mulighed for at lave anmeldelser af bøger til nyhedsbrevet.

Kalender

2021

2.-4. juni 2021. Den 25. nordiske gerontologiske kongres online. Læs mere.

24.-26. juni 2021. Transforming Care Conference (TCC). Time in Care: The Temporality of Care Policy and Practices. Venedig, Italien. Læs mere.

23.-24. september 2021. Aging & Social Change. Eleventh Interdisciplinary Conference. Vancouver, Canada. Læs mere.

29. september-1. oktober 2021. International Conference on Frailty and Sarcopenia Research. Hybrid format: deltagelse live i Boston, MA, USA & online. Læs mere.

6.-9. oktober 2021. 5. konference i ENAS – European Network in Ageing Studies, Bucharest, Rumænien. Læs mere.

28.-29. oktober 2021. Dansk Gerontologisk Selskabs årlige konference. Mere info følger.

2022

8.-10. juni 2022. Den 26. nordiske gerontologiske kongres, NKG, Odense. Læs mere.

12.-16. juni 2022. 22nd World Congress of Gerontology and Geriatrics, Buenos Aires, Argentina. Læs mere.

DEADLINE for stof til næste Nyhedsbrev nr. 1/2021 er 1. juni 2021

Nyhedsbrevet er redigeret af Louise Scheel Thomasen.