Fra nyhedsbrevet efterår 2018

 
“Overgange i ældrelivet” – Temaet for årets DGS National Konference

Vi glæder os til at se dig!

Årets nationale DGS konference i Middelfart nærmer sig med hastige skridt, og vi glæder os til at byde dig og dine kollegaer velkommen. Der er 177 tilmeldte med en bred sammensætning af praktikere, ledere, forskere og undervisere. Der er i år fokus på temaet “Overgange i Ældrelivet”. Overgangene er ofte komplekse og kan rumme både udfordringer men også muligheder, som kalder på professionel indsigt, forståelse og ageren.
Der vil også i år på konferencen uddeles Kirsten Avlund Prisen til en ung talentfuld forskerspire, som nyligt har erhvervet ph.d. graden inden for gerontologi eller geriatri. Kom og se, hvem det blive!

 

Nyt logo og DGS hjemmeside layout 

Vink farvel til DGS´ velkendte lilla blomst, der har udgjort selskabets logo gennem adskillige år. Dette nyhedsbrev bliver det sidste, der blev sendt ud med det gamle logo.

Her kan du se det nye logo, der skal kendetegne selskabet i årene frem.

 

 

Nyt fra GeroNord

Læs nyeste Newsletter her

 

 

Øger stress risikoen for demens? Nyt ph.d.-studie skal klargøre dette

Stress` negative konsekvenser for helbredet og hjernens sundhed er efterhånden godt underbygget. Derimod er det ikke fuldt afklaret, hvor vidt stress kan bidrage til udviklingen af demens. Et nyt dansk ph.d. studie skal bidrage til at afklare dette.
Sabrina er ansat ved afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhed ved Københavns Universitet.

 

National kortlægning af rehabilitering ved demens i kommuner og regioner

 

Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA) har med støtte fra VELUX Fonden gennemført en kortlægning af rehabilitering ved demens i Danmark. Kortlægningen er baseret på svar fra landets kommuner og Demensklinikker.

Resultaterne viser blandt andet, at der mangler faglige retningslinier og en åben dialog.
Læs mere om resultaterne her
Kilde: Videncenter for Rehabilitering og Palliation, REHPA
Læs rapporten her

 

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes forebyggelsesarbejde.

Der er tale om et vidensbaseret værktøj med faglige anbefalinger, der kan bidrage til at prioritere og kvalitetsudvikle det kommunale forebyggelsesarbejde indenfor alkohol, fysisk aktivitet, hygiejne, indeklima i skoler, mad & måltider, mental sundhed, overvægt, seksuel sundhed, solbeskyttelse, stoffer og tobak.
Læs mere her

 

55-75-årige mænd lever mindre sundt end kvinder

Blandt de 55-75 årige danskere lever mænd mindre sundt end jævnaldrende kvinder på stort set alle områder, viser en undersøgelse fra DTU Fødevareinstitutttet.
Ifølge analysen ligger den store sundhedsmæssige udfordring især i at få mændene til at øge deres indtag af frugt og grønt, drikke mindre alkohol og mere vand samt kvitte tobakken.
Læs mere her

 

 
 

Nyt forskningsprojekt om ældres brug af e-konsultationer i almen praksis

Projektet gennemføres af Syddansk Universitet og skal belyse de 65+ ældres brug af digitale konsultationer hos praktiserende læge, konsekvenserne af at kommunikere foregår over nettet, og hvordan det kan påvirke behandlingen af den ældre.
Evt korrespondance kan rettet til lektor, Anette Grønning, Institut for Kulturvidenskaber, SDU. ang@sdu.dk

 

Fem ministre fra regeringen har modtaget ti anbefalinger om mad, måltider og sundhed.

De fem ministre var miljø- og fødevareministeren, sundhedsministeren, børne- og socialministeren, undervisningsministeren og ældreministeren. De 10 anbefalinger er lavet af Advisory Board for mad, måltider og sundhed.
Anbefalingerne sigter mod at kunne skabe forandring mod bedre madvaner, der understøtter sundhed og livskvalitet gennem hele livet. Nogle af anbefalingerne har specifikt fokus på den ældre målgruppe.

 

Nye indsatser rettet mod ældre i 2018

 

Et nyt center for Værdig Ældrepleje er kommet ud af starthullerne, og et Rejsehold for værdig Ældrepleje er under etablering. Læs mere her.
Herunder er der bl.a. uddelt satspuljemidler til projekter, der skal hjælpe ældre ramt af sorg og livsfortrydelse. Læs mere her

 

 

Fra nødløsning til evidens!

Tidligere blev badeservietter som engangsprodukt betragtet som en nødløsning som erstatning for vand og sæbe. Nu viser forskning, at ældre i hjemmeplejen vurderer valget mellem badeservietter versus vand og sæbe som en oplagt mulighed, de kan vælge ud fra egne ænsker og behov i hverdagen.
Forskningen er gennemført i et samarbejde mellem Frederiksberg Kommune og Diakonissestiftelsens sygeplejerskeuddannelse.
Læs mere her

 

VEGA mener, der er noget nyt på vej!

Det videnskabende netværk om gamle menneskers hverdagsliv, VEGA, holdt tidligere på året et seminar med overskriften “Vega mener, der er noget nyt på vej”.
De har her til Nyhedsbrevet lavet et kort oprids, der skitserer betydningen af, at flere fagligheder bidrager til hverdagslivsforskning
Læs mere her

 

 
 
 

Bogen “Gerontologi. Perspektiver på ældre mennesker” er udkommet fra Gads Forlag (1. udgave, 2018) og er redigeret af Jacobsen og Glasdam. 399 kr.

 

 

Ny film om Danmarks første professor i geriatri

I anledning af udgivelsen af bogen Århundredets Børn, er lavet denne fine film om Marianne Schroll, Danmarks første professor i geriatri.
Se filmen her

 


KALENDER

Hold dig opdateret om konferencer, temadage, kurser m.m.    

29.-30. oktober 2018: Overgange i ældrelivet. National konference om aldring og samfund. Dansk Gerontologisk Selskab. Middelfart. Se foreløbigt program og hvordan du tilmelder dig her

27. og 28. november 2018: Workshop on informalisation of care of older adults. University of applied science, Seinäjoka, Finland. Se programmet her

3..6. juni 2020. 25th. Nordiske Kongres i Gerontologi, NKG, Reykjavik, Island. Læs mere her. Deadline for abstrakts: 15. dec., 2019

8.-10. juni 202226.th. Nordiske kongres i Gerontologi, NKG, Odense. Mere information følger

Nyhedsbrevet er redigeret af Rikke Gregersen

DEADLINE for at modtage nyheder til næste Nyhedsbrev nr. 4/2018 er 10. december 2018