Nyhedsbrev 2, juni 2021

Velkommen til sommerens nyhedsbrev fra Dansk Gerontologisk Selskab!

Dansk Gerontologisk Selskab fylder 75 år! Det fejrer vi i Tidsskriftet Gerontologi med et jubilæumsnummer. Som medlem har du fået jubilæumsnummeret i din postkasse, og du kan også finde det ved at logge ind på hjemmesiden.

Her i nyhedsbrevet kan du læse nyt om gerontologisk forskning, nye tiltag og boganmeldelser.

God læselyst!

Dansk Gerontologisk Selskab inviterer til National Konference om Aldring og Samfund

Call’et er ude for konferencen, der afholdes d. 28. og 29. oktober, 2021 på Hotel Comwell Middelfart.

Konferencen falder i år sammen med, at DGS fylder 75 år og dermed selv er ved at være gammel. Livet som gammel er et emne, der optager mange. Hvordan gamle menneskers liv skal være for at være et godt liv er omdiskuteret og til stadig forhandling, og mange stemmer blander sig med deres bud på, hvad der skaber et godt liv som gammel. Professionelle, forskere, politikere, ældreråd, individuelle gamle mennesker, alle har deres bud. Men hvordan kommer disse mange bud frem, hvordan begrundes de, hvordan forhandles de, og hvordan får de hver især indflydelse på, hvordan livet som gammel udspiller sig? Med andre ord, hvem sætter dagsorden for gamle menneskers liv? Det er titlen på årets Nationale Konference om Aldring og Samfund.

Kandidater søges til Kirsten Avlund Prisen

Kirsten AvlundHar du en god kollega, der for nylig har erhvervet 
ph.d.-graden indenfor gerontologi eller geriatri
 eller gør det snart, så nominer ham eller hende
 til Kirsten Avlund Prisen 2021.

Ældre mennesker har brug for flere proteiner end resten af befolkningen; det vil sige mere kød, fisk, æg, men også mælkeprodukter. Derfor har der altid været særskilte kostråd til ældre, som Førevarestyrelsen fortsat anbefaler til dem, der er over 65 år.

De kommende nye kostråd til ældre mennesker vil dog også indeholde en anbefaling om at skære ned på kød på linje med de generelle kostråd.

Den 26. nordiske kongres i gerontologi afholdes i Danmark

Temaet for den engelsksprogede kongres er forandring og kontinuitet.

Vi ændrer vores oplevelse af os selv og vores omgivelser i løbet af livet. Senlivet er kendetegnet ved store overgange, hvor vi bevæger os mod skrøbelighed, afhængighed og flere tab. Men det er også en del af livet med mere tid til at engagere sig i foretrukne aktiviteter og til at komme overens med og klare nye udfordringer. Coronapandemien har vist sig at være en udfordring for hele verden, der rækker ud over de fleste menneskers fantasi, især for skrøbelige og sårbare personer og samfund.
Dansk Gerontologisk Selskab inviterer sammen med Dansk Selskab for Geriatri og Nordisk Gerontologisk Forening til nordisk gerontologisk kongres i Odeon i Odense 8.–10. juni.

Ældretopmøde d. 16. september 2021

Ældretopmøde 2021

Social- og Ældreministeriet, KL, FOA og Ældre Sagen afholder Ældretopmøde i Odense Congress Center som opfølgning på topmødet i efteråret 2020.

Mødet henvender sig til alle, der interesserer sig for eller arbejder på ældreområdet. Seks fokusområder er omdrejningspunkt i diskussionerne om fremtidens pleje for ældre: Organisering af ældreplejen og visitation tæt på hverdagen – Tilsyn og læring – Inddragelse af pårørende – Rekruttering – Kvalitet og kompetenceløft – Faglig ledelse i en lærende kultur.

Lyt: Podcast om ensomhed

Podcast om ensomhedHvorfor er ensomhed så alvorligt, og hvad kan man gøre ved det?

Christine E. Swane, kultursociolog og direktør i Fonden Ensomme Gamles Værn og David Vincent Nielsen, ensomhedskonsulent i Ældre Sagen, er gæster hos Irene Manteufel i podcasten Ældre Sagens Hjertesager. Podcasten byder også på en beretning fra nogle mennesker, der er ensomme af forskellige grunde – og som er ved at gøre noget ved det.

Demens-dag i naturen

Demens-dag i naturen

Rose Marie Tillisch, vidensmedarbejder i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, afholdt demens-dag i Skolebigården.

“Samværet midt i naturen kan få mennesker, der ellers ikke kan huske eller tale,
til fx pludselig at fortælle om dengang de om sommeren boede på landet og skulle
hente æg i hønsehuset. Og det menneske, der ellers har tabt initiativet og fornemmelsen af tid, bliver sig selv igen. Noget der er til lige stor glæde for den ramte som for den pårørende.” Læs mere i omtalen af dagen i Hørsholm Biavlerforenings netblad.

Nyt om forskning

Nyt ph.d.-studie skal undersøge rehabiliteringsindsatser

Nyt ph.d.-studie skal undersøge rehabiliteringsindsatserPh.d.-studerende Michelle Vestbo Petersen skal undersøge, hvordan ældre mennesker, deres pårørende og sundhedsprofessionelle, samarbejder om den rehabiliterende indsats.

Studiet er forankret i forskningsprogrammet Sundhed og Samfund, RUC, og anvender etnografiske og participatoriske metoder for at undersøge rehabiliteringsindsatser på Guldborgsund Kommunes Midlertidige Døgnopholdspladser (MDO-pladser). Målet er at bibringe viden, der kan udvikle og øge kvaliteten af de sundhedsprofessionelles arbejdsgange samt bidrage til forbedring af ældre menneskes hverdagsliv og livskvalitet.

Ph.d. om sund aldring og fysisk aktivitetsmonitorering

Rasmus TolstrupRasmus Tolstrup Larsen har succesfuldt forsvaret sin ph.d.: “How to use physical activity monitoring to enhance physical activity levels among older adults.”

Fysisk aktivitetsniveau har stor betydning for folkesundheden. Inaktivitet er en af de primære barrierer for sund aldring, og især blandt de mindst aktive har små forskelle i det fysiske aktivitetsniveau en stor betydning for sundheden. Derfor bør effektive interventioner prioriteres.
Forsvaret fandt sted d. 9.4.2021 på Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin, Københavns Universitet.
Du kan downloade afhandlingen her.

Nye perspektiver på demensvenlige sygehuse

Annemarie Toubøl

Annemarie Toubøl har succesfuldt forsvaret sin ph.d.: “Refleksiv personcentrerethed. Et multimetode studie baseret på udvalgte perspektiver på det demensvenlige sygehus.”

Studiets samlede resultater peger på, at demensvenlighed på sygehuse kan beskrives ud fra begrebet refleksiv personcentrerethed, hvilket betyder, at mennesket med demens mødes som et menneske.

Forsvaret fandt sted d. 9.4.2021 på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Vejle.

Bøger

BOGANMELDELSE 1
En antologi, der formår at ”recover” selve begrebet recovery!

Recovery-orienterede praksisser“Recovery-orienterede praksisser i velfærdsinstitutioner og civilsamfund” af Jeppe Oute og Kim Jørgensen, anmeldt af Mannah Guldager, socialrådgiver og kandidat i pædagogisk filosofi og vært på podcasten, ”Lyden af et bedre liv”.

Redaktørerne Jeppe Oute og Kim Jørgensen lægger ud med at understrege, at det ikke er en psykiatrisk lærebog. Det er et oprør og en kritik af den biomedicinske sygdomsforståelse, da denne har fokus på det, der er ”galt” med patienten ud fra en faglig definition. I stedet tænder denne bog et humant håb til brugeren om at man kan ”gen-erobre en ny identitet og overkomme rollen som psykiatrisk patient” (s. 12).

Jeg anbefaler denne indsigtsgivende praksisnære antologi og tager den personligt som en erklæring om, at vi er ’recoverING’, fremfor en gang for alle ’recovered’.

BOGANMELDELSE 2
En stemme til digitalt udsatte ældre

Det skal du ordne på nettet“Dét kan du læse om på nettet – om digitalt udsatte ældre” af Morten Hjelholt og Jari Kickbuch, anmeldt af Lotte Evron, ph.d. og lektor på Københavns Professionshøjskole.

Denne lille fine bog giver en tiltrængt stemme til mennesker, som bliver gamle og har vanskeligt ved at følge med den digitale udvikling i Danmark. Det er en letlæselig debatbog, der lægger op til en diskussion om, hvordan vi digitaliserer og hvor meget, der egentligt bør digitaliseres i det danske velfærdssamfund.

Jeg ser også bogen som et opråb til politikerne om at indføre alternative muligheder for at hjælpe digitalt udsatte mennesker til at få adgang til deres rettigheder og goder i det danske velfærdssystem.

BOGANMELDELSE 3
“Peter Ludwig Panum. Det moderne gennembrud i dansk medicin”

Peter Ludvig Panum“Recovery-orienterede praksisser i velfærdsinstitutioner og civilsamfund” af Jeppe Oute og Kim Jørgensen, anmeldt af Mannah Guldager, socialrådgiver og kandidat i pædagogisk filosofi og vært på podcasten, ”Lyden af et bedre liv”.

Redaktørerne Jeppe Oute og Kim Jørgensen lægger ud med at understrege, at det ikke er en psykiatrisk lærebog. Det er et oprør og en kritik af den biomedicinske sygdomsforståelse, da denne har fokus på det, der er ”galt” med patienten ud fra en faglig definition. I stedet tænder denne bog et humant håb til brugeren om at man kan ”gen-erobre en ny identitet og overkomme rollen som psykiatrisk patient” (s. 12).

Jeg anbefaler denne indsigtsgivende praksisnære antologi og tager den personligt som en erklæring om, at vi er ’recoverING’, fremfor en gang for alle ’recovered’.

Kender du nye, gerontologiske udgivelser?

Så send et hint til redaktøren, så kan vi dele denne viden her i nyhedsbrevet. Der er også mulighed for at lave anmeldelser af bøger til nyhedsbrevet.

Kalender

2021

23.-24. september 2021. Aging & Social Change. Eleventh Interdisciplinary Conference. Vancouver, Canada. Læs mere.

21. september 2021. KL’s Ældrekonference 2021: Anderledes ældreliv. Hotel Comwell Kolding. Læs mere.

29. september-2. oktober 2021. International Conference on Frailty and Sarcopenia Research. Online. Læs mere.

12. oktober 2021. Inklusion – hvordan skaber vi rum til alle ældre? Hotel Nyborg Strand. Fonden Ensomme Gamles Værn. Læs mere.

28.-29. oktober 2021. Hvem sætter dagsordenen for gamle menneskers liv?. Dansk Gerontologisk Selskabs Årlige Konference om Aldring og Samfund. Hotel Comwell Middelfart. Læs mere.


2022

8.-10. juni 2022. Change & Continuity. Den 26. nordiske gerontologiske kongres, NKG, Odense. Læs mere.

12.-16. juni 2022. 22nd World Congress of Gerontology and Geriatrics, Buenos Aires, Argentina. Læs mere.

29. september – 1. oktober 2022. ENAS Conference 2022: Narratives and Counter Narratives of Aging and Old Age: Reflexivity in Aging Studies. Bukarest, Rumænien. Læs mere.

DEADLINE for stof til næste Nyhedsbrev nr. 3/2021 er 1. september 2021

Nyhedsbrevet er redigeret af Louise Scheel Thomasen.