Nyhedsbrev 3, efterår 2020

Kære medlem af DGS

Velkommen til årets tredje nyhedsbrev med nyt om gerontologisk forskning, nye tiltag og arrangementer.

God læselyst!

Redaktionen

VEGA seminar: Flere hænder – men hvilke?

VEGA inviterer til åbent seminar på Social- og Sundhedsskolen i Herning d. 24. september

HænderTiden er knap, når man bor i plejebolig, eller har brug for hjælp i eget hjem. Hver dag tæller, og den skal helst være god. At føje liv til årene for svækkede, gamle mennesker kræver ikke bare hænder. Det skal også være de rigtige hænder til den opgave, der løses.

Tilmeldingsfrist: 15. september.

Find program og tilmelding her.

Mennesker med Parkinsons mangler rehabilitering 

Ny kortlægning fra REHPA: Stort behov for rehabilitering tilpasset forskellige sygdomsstadier

Mennesker med Parkinsons sygdom får især tilbud om fysisk træning og hjælpemidler, men de savner viden om sygdommen og hvem der kan hjælpe, støtte til spiseproblemer, talebesvær eller psykisk støtte. Undersøgelsen bygger på en systematisk indsamling af selvrapporterede oplysninger blandt mennesker med Parkinsons sygdom i Danmark.

Læs mere.

Syng demens du kan – kultur i et langsomt og venligt tempo

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter levendegør reminiscensforskning

D. 9. august afholdt Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter et arrangement i Rungsted for mennesker med demens og pårørende. Dagen bød bl.a. på koncerter med visesanger Pia Raug og operasangerne Randi og Magnus Gislason. Erindringsspor lagt ud af Christina Tjalfe vakte stor glæde og satte fortællinger i gang. I infoteltet arbejdede en demenskoordinator og en præst sammen og fik formidlet en del kontakter. De besøgende kom fra plejehjem, menighed og opland i Strandmarks sogn i Hvidovre og fra oplandet i Hørsholm og Rudersdal kommune. Arrangementet blev afholdt med støtte fra A. P. Møllers støttefond, Jaschafonden og Slots- og Kulturstyrelsens coronamidler.

Læs mere om Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Præster og andre kirkemedarbejdere lærer om gerontologi

Præster, organister, kirkesangere og kirke- og kulturmedarbejdere er lige nu i gang med en gerontologisk efteruddannelse i Århus og København

Hør et kort indslag i P4 Morgen Nordjylland om den gerontologiske efteruddannelse ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Lyt mere:

Definition af “reablement”

En international forskergruppe har udarbejdet en definition af, hvad vi i Danmark kender som hverdagsrehabilitering

82 eksperter fra 11 lande har gennem en Delphi-proces deltaget i at udvikle en international definition af “reablement” eller hverdagsrehabilitering. Hidtil har hverdagsrehabilitering ikke været entydigt defineret. Der var bred enighed blandt eksperterne om, at “reablement” er en inkluderende tilgang uafhængig af en persons alder, kapacitet, diagnose og omgivelser.

Læs mere.

Topmøde skal sætte retning for fremtidens ældrepleje

Ældre, pårørende, forskere, fagfolk, ledere, medarbejdere og politikere er inviteret til at diskutere, hvordan fremtidens ældrepleje kan se ud

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, Ældre Sagen, FOA og KL er gået sammen om at afholde et todages topmøde i Ældre Sagen i København. Mødet skal være startskuddet på nytænkning af pleje og omsorg med udgangspunkt i erfaringer fra ældre og medarbejdere.

Læs mere.

Nyt om forskning

Flere sunde leveår, højere livskvalitet og færre sundhedsudgifter

Afslutningskonference for fra det EU-finansierede WIPP-projekt, Welfare Innovations in Primary Prevention

WIPP arbejder med at fremme en sund og aktiv aldring i den primære forebyggelsessektor via forebyggende hjemmebesøg og for at udvikle innovative strategier til bevarelse af funktionsevne og at øge andelen af gode leveår uden sygdom og afhængighed (Health Life Years) hos ældre borgere. Derudover arbejder WIPP projektet med at fremme en god praksis indenfor den offentlige og private sundhedsramme.
Forsknings- og innovationsresultater præsenteres på en åben konference i Odense den 25.9.2020. Det er muligt at deltage i konferencen via Zoom.
Vil du vide mere kan du kontakte Mathias Skjødt på mskjodt@health.sdu.dk.
Læs mere omkring projektet på www.wipp-online.eu og www.wipp-360.org.

Nyt partnerskabsprojekt undersøger overgange til pension

Over 3 år undersøger projektet Fra Arbejdsliv til seniorliv hvad der skal til for, at flere mestrer overgangen fra arbejdsliv til pension positivt

Projektet forløber over 3 år og involverer samlet set 4.000 personer med ingen eller kort uddannelse i dialog og samskabelse. Projektdesignet er udviklet i et tæt samarbejde mellem Københavns Universitet og Vordingborg Kommune, Vejle Kommune og Aarhus Kommune. Projektet bygger på partnernes forsknings- og praksisbaserede viden, og inddrager erfaringer fra andre aktører som fx Sundhedsstyrelsen.

Læs mere.

Projekt om demens og rehabilitering nærmer sig sin afslutning

Demens kan ikke helbredes, men rehabilitering og lignende indsatser kan bidrage til livskvaliteten

Gennem de seneste fire år har forskere med udgangspunkt i REHPA undersøgt forudsætninger og praksis for rehabilitering ved demens i let til moderat grad. Det er der kommet en række videnskabelige og populære publikationer ud af, og flere er på vej.

Projektet afsluttes med en konference på Syddansk Universitet den 26. oktober.

Læs mere.

Hverdagsliv og social isolation blandt ældre under Covid-19

2 forskningsprojekter har fået midler fra Fonden Ensomme Gamles VærnDemens kan ikke helbredes, men rehabilitering og lignende indsatser kan bidrage til livskvaliteten

Indslag om

Læs som en mand!

Et forskningsprojekt ved SDU og SIF undersøger, om læsegrupper for mænd kan bidrage til at lette overgangen til pension

Overgangen til pension er en kritisk livsfase og forbundet med en række negative sundhedseffekter. Projektet “Læs som en mand” undersøger med kvantitative og etnografiske metoder, om guidede læseværksteder kan være med til at fremme mentalt sundhed blandt deltagerne. D. 8. september mødtes en gruppe mænd til læseværksted, guidet af professor i europæisk litteratur, Per Simonsen.

Nye ph.d. afhandlinger

Ny viden på demensområdet

  • Trine Holt Clemmensen, cand. scient. san., UCL, har netop forsvaret sin ph.d.: “The Dementia carer assessment of support needs tool – Development of a questionnaire to assess the support needs of carers to a person with dementia”. Læs mere.
  • Laila Mohrsen Busted, cand. cur., UCL, forsvarede i maj sin ph.d.: “It’s not just about the person with dementia – it’s about the whole family” An interview study of the experience of dementia, it’s impact on the family and meaning of Family Health Conversations as an intervention to families with dementia”. Læs mere.

Vidste du at…

DGS støtter formidling af gerontologisk forskning og viden med op til 10.000 kr.

Det kan fx være undervisningsforløb, bogudgivelser, fotoudstillinger, film og podcasts. Formålet med puljen er at fremme formidling af gerontologisk viden og forskning på højt niveau både til en videnskabelig målgruppe, til professionelle på ældreområdet og til en bredere offentlighed.

Der kan søges støtte på op til 10.000 kr., og der er løbende ansøgningsfrist.
Læs mere om puljen.

Har du viden om udgivelser…

– så send et hint til redaktøren, så kan vi dele denne viden her i nyhedsbrevet. Der er også mulighed for at lave anmeldelser af bøger til nyhedsbrevet.

Kalender

Dansk Gerontologisk Selskabs National Konference 2020 er aflyst, der vil blive afholdt et fagligt arrangement i stedet.

24. september 2020. VEGA seminar: Flere hænder – men hvilke? Læs mere.
Bemærk: Tilmeldingsfrist: 15. september.

26. oktober 2020. Rehabilitering ved demens – afsluttende konference i projektet DEM-REHAB,
Syddansk Universitet. Læs mere.

Oktober – november. Livssituationer og overgange i alderdommen. Et livestream event i 5 dele. KL. Læs mere.

4.-8. november 2020. Gerontological Society of America (GSA) Annual Scientific Meeting, Philadelphia, Pennsylvania, USA. Læs mere.

2021

Den 25. Nordiske Kongres i Gerontologi på Island er udskudt til 2021. NKG i Danmark 2022 afholdes fortsat. Læs mere om 25 NKG.

20.-24. juni 2021. 22nd World Congress of Gerontology and Geriatrics, Buenos Aires, Argentina. Læs mere.

24.-26- juni 2021. Transforming Care Conference (TCC). Time in Care: The Temporality of Care Policy and Practices. Venedig, Italien. Læs mere.

6.-9. oktober 2021. 5. konference i ENAS – European Network in Ageing Studies, Bucharest, Rumænien. Læs mere.

2022

8.-10. juni 2022. Den 26. Nordiske Kongres i Gerontologi, NKG, Odense. Mere information følger.

DEADLINE for stof til næste Nyhedsbrev nr. 4/2020 er 1. december 2020