Nyhedsbrev 2, sommer 2020

Kære medlem af Dansk Gerontologisk Selskab – og andre læsere på hjemmesiden

Velkommen til årets andet nyhedsbrev med nyt om gerontologisk forskning, nye tiltag og bogudgivelser. Husk, at medlemmer får nyhedsbrevet direkte i deres mailbokse!

God læselyst!

Gamle stemmer om Corona

Under corona-krisen har der i medierne været nogle interessante indlæg fra mennesker, som qua deres alder tilhører risikogruppen for corona-smitte. “Bare fordi jeg er 90 år, betyder det ikke, jeg er parat til at dø!” lyder opråbet fra en ældre dame fra Brooklyn, USA, i en artikel i Huffpost. Hendes ord indrammer den kritik, der har lydt af de måder, ældre mennesker er blevet positioneret under corona-krisens floreren som i særlig risiko for at blive ramt. Det er blevet tydeligt, at ældre mennesker ikke ønsker at blive taget som gidsler i debatten om nedlukning og den gradvise genåbning. Debatten vidner om, at man let får fremmanet et skævvredent svækkelsesbillede af ældre, når alder bliver lig med risiko.

Læs mere:

Aldring og gerontologi i en corona-tid, forkvinde Jette Thuesen i Gerontologi

Myndigheder og medier lufter et forsimplet og nedværdigende syn på ældre under coronaen, Aske Juul Lassen i Information

Just Because I’m 90 Doesn’t Mean I’m Ready To Die, Varda Yoran i Huffpost

Remember the values of our older community members, Christine Stephens i ISCHP

DGS byder velkommen til 2 nye suppleanter i bestyrelsen 

Årets generalforsamling blev afholdt online d. 13. maj. Vi er glade for at byde velkommen til David Vincent Nielsen, konsulent i Ældre Sagen, som medlem af bestyrelsen (tidl. suppleant). 2 nye suppleanter i bestyrelsen: 


Anu Siren, ph.d. og seniorforsker på VIVE. Anu er psykolog og arbejder med forskning, der fokuserer på omstændigheder, levekår og individuelle livsprioriteringer i det sene voksenliv. Hun arbejder bredt med forskellige socialgerontologiske emner, såsom familierelationer og levekår i det sene voksenliv. 

Læs mere om Anu Siren.Rose Marie Tillisch, vidensmedarbejder i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Rose Marie arbejder med gerontologisk efteruddannelse og er teologisk kontaktperson og organisator med henblik på udvikling af landsnetværk for folkekirkeligt ældrearbejde. 

Læs mere om Rose Marie Tillisch.

DGS bevilliger midler til bog om pension og pensionsovergange.

Aske Juul Lassen, ph.d., har modtaget 10.000 kr. til udgivelsesstøtte til sin bog, Pensionsfortællinger. Bogen skal formidle, hvad pension og pensionsovergange er for otte mennesker i dagens Danmark og er baseret på etnografisk feltarbejde, der belyser, hvad de sidste års forandringer i danskernes pensionsmønstre har betydet for måden vi gennemgår, oplever og former pensionstilværelsen med fokus på ensomhed, relationer, identitet og mening.

Læs mere om projektet.  

Nyt projekt undersøger digitalisering af ældreomsorgen under coronakrisen

Hvilke konsekvenser har det for de ældres trivsel og de sundhedsprofessionelles oplevelse af faglighed, når hele omsorgsnetværket omkring de ældre og kontakten til pårørende bliver digitaliseret under coronakrisen? Med en bevilling fra VELUX FONDEN, vil forskere fra Institut for Antropologi afdække konsekvenserne af digitaliseringen af ældreplejen under coronakrisen.

Projektet er en del af Sensing Old Age under Center For Sund Aldring.

Læs mere om projektet

Ny bevilling til forskning i ulighed i levetid og betydninger for pensionssystemerne

Mennesker lever længere og sundere. Men er der en grænse for, hvor længe vi mennesker kan leve? Og hvordan vil uligheden i levetid udvikle sig? Det har professor James Vaupel netop modtaget en prestigefyldt bevilling på 18,6 mio. kroner fra Det Europæiske Forskningsråd til at undersøge. 


Læs mere om projektet 

Gratis sorgterapi til efterladte over 65 år

Mens naturlig sorg gradvis aftager over tid, kan efterladte med en kompliceret sorgreaktion opleve intens og smertefuld sorg lang tid efter en nærtståendes død. Er sorgen et halvt år efter tabet fortsat så gennemgribende og vedvarende, at livskvaliteten forsvinder, kan der være behov for professionel hjælp.

Det Nationale Sorgcenter tilbyder nu gratis psykologisk behandling til efterladte over 65 år med komplicerede sorgreaktioner i København og Odense.

Læs mere om tilbuddet

 Videoportrætter

I dette nyhedsbrev har vi valgt at anbefale tre videoer, der på forskellig vis portrætterer mennesker, som bruger tiden efter deres erhvervsaktive liv på at folde passioner ud på forskellige måder. Vi har bedt producenten Nikolaj Christensen, lektor og udviklingskonsulent på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, give en kort introduktion til de tre film. nc@dmjx.dk.

”De tre film er alle con-amore produktioner, men de to er korte film produceret privat og til YouTube, hvor den sidste er af en halv times varighed og er produceret med støtte fra DRK og er blevet vist på kanalen.”

 

Læs mere om de tre videoportrætter.  

Nye bøger og publikationer

 
 

Henning Kirk: Godt nyt for gamle hjerner. Om hjernens livskarriere og voksenlivets vækstmuligheder

Anmeldt af Britta Hørdam, seniorforsker, ph.d.

 

Samfundet har brug for mange kloge hjerner – også de ældre af slagsen!
Arbejdsmarkedets seniorer besidder unikke ressourcer, som der må værnes om.

I sin nye bog, Godt nyt om gamle hjerner, giver Henning Kirk relevante eksempler på vigtigheden af de ældres ressourcer. Vi kan ikke se de ældre som en ”byrde” men som en styrke med kompetente og kognitive værdifulde evner.

Læs den fulde anmeldelse

Her kan du købe bogen 

Runar Bakken: Alle vil leve længe, men ingen vil være gamle

Anmeldt af Tine Fristrup, ph.d. og lektor ved DPU, Aarhus Universitet

Det interessante, tankevækkende og provokerende ved bogen ligger præcis i Runar Bakkens gentagne gennemspilning af forholdet mellem den entydige sundhedspolitiske dagsorden og de flertydige eksistentielle livsvilkår. For hvordan kan det være, at det er kommet så vidt, at vi ikke længere taler om gammelheden, og hvad sker der ved, at gammelheden mister sit sprog? 

Læs den fulde anmeldelse

Nyt om navne

Stillingsopslag: Lektor (associate professor) i sund og aktiv aldring på SDU

Center for Sund Aldring ved Institut for Idræt og Biomekanik på SDU søger en lektor (associate professor). Læs mere om stillingen

.

Har du viden om udgivelser…

– så send et hint til webredaktøren, så kan vi dele denne viden her i nyhedsbrevet. Der er også mulighed for at lave anmeldelser af bøger nyhedsbrevet.

KALENDER

Dansk Gerontologisk Selskabs National Konference 2020 er aflyst, der vil blive afholdt et fagligt arrangement i stedet.

Den 25. Nordiske Kongres i Gerontologi på Island er udskudt til 2021 – NKG i Danmark 2022 afholdes fortsat. Læs mere om 25 NKG

4.-8. november 2020. Gerontological Society of America (GSA) Annual Scientific Meeting, Philadelphia, Pennsylvania, USA. Læs mere 

2021

20.-24. juni 2021. 22nd World Congress of Gerontology and Geriatrics, Buenos Aires, Argentina. Læs mere 

6.-9. oktober 2021. 5. konference i ENAS – European Network in Ageing Studies, Bucharest, Rumænien. Læs mere 

2022

8.-10. juni 2022. Den 26. Nordiske Kongres i Gerontologi, NKG, Odense. Mere information følger.

 

Nyhedsbrevet er redigeret af Louise Scheel Thomasen og Louisa Gregersen.

 

DEADLINE for stof til næste Nyhedsbrev nr. 3/2020 er 1. sept. 2020