Selskabets bestyrelse

Selskabets ledelse varetages af en bestyrelse på ni medlemmer, valgt på generalforsamlingen. 
 

Jette Thuesen – MHH, ph.d., formand

Jette Thuesen er ph.d. i aldring og rehabilitering, master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling (MHH) og ergoterapeut. Hun er ansat ved SDU i REHPA, videncenter for rehabilitering og palliation, hvor hun bl.a. forsker i rehabilitering ved demens, og hun er desuden studieleder for masteruddannelsen i rehabilitering. Læs mere her.
Telefon: 61777280 
Email: jette.thuesen@rsyd.dk

 

Charlotte Juul Nilsson – Cand.med. ph.d., lektor, sekretær for bestyrelsen 

Uddannet læge fra Københavns Universitet i 2008. I perioden 2008-2011 phd-studerende ved Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Phd-projektet handler om tab af funktionsevne hos gamle, og hvordan faktorer som socio-økonomisk status og sociale relationer påvirker funktionsevnen allerede blandt individer midt i livet. Fra juli 2014 lektor ved Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.Telefon: 35327122
Email: cjni@sund.ku.dk

 

Eva Algreen-Petersen – ph.d.

Ansat som forstander på Frelsens Hærs plejecenter Aftensol på Nørrebro i København. Uddannet sygeplejerske og har i forskellige funktioner arbejdet i praksis på ældreområdet i hjemmepleje og på plejehjem frem til 2008. Har fra 2008 -2011 skrevet ph.d på RUC, hvor hun gennem aktionsforskning har undersøgt veje til at bringe naturen ind i plejehjemsbeboeres dagligdag. Eva Algreen-Petersen har diplomuddannelse i Almen Pædagogik fra Danmarks Pædagogiske Universitet og Master of Public Health fra Nordiska Högskolan for folkhälsovetenskap i Gøteborg. Såvel i praksis som i forskningssammenhæng har interessen altid været rettet imod de svageste ældres muligheder for autonomi og selvstændighed i forhold til livets små og store beslutninger. 
Telefon: 60840385
Email:  FL70@suf.kk.dk    

 

Lotte Evron

Lotte Evron er uddannet sygeplejerske, cand. mag. og ph.d. fra Aalborg Universitet. Hun har arbejdet som klinisk vejleder, udviklingskonsulent og forskningssygeplejerske inden for ældreområdet i mere end 20 år. Siden 2014 har Lotte været ansat som adjunkt på Professionshøjskolen Metropol, hvor hun primært underviser i gerontologi, faldforebyggelse og ’old age simulation’. Desuden er hun projektleder på et forskningsprojekt omhandlende samlivet med prostatakræft og senfølger. Lotte har en særlig passion for fald og faldforebyggelse i alderdommen og er en vellidt foredragsholder om emnet.

Louise Scheel Thomasen

Paolo Caserotti

Rikke Gregersen, næstformand

Rikke Gregersen er docent og demensfaglig forskningsleder ved VIA University College (forskningscentret, VIA Aldring og Demens). Forskningsindsatsen søger at kvalificere den professionelle demensomsorg. I 10 år har hun beskæftiget sig med kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle indenfor demens- og ældreområdet, senest som retningsansvarlig for demens-diplommodulerne på den sociale diplomuddannelse ved VIA Efter- og Videreuddannelse. Rikke er hjernebiolog, ph.d. og har på forskellig vis arbejdet med demensområdet, aldring og hjerneskade i 20 år. Rikke er tidligere daglig leder af Videncenter for Demens i Århus Kommune og var del af Århus Amts inspirationsgruppe, der søsatte samarbejdsmodel på demensområdet. Hun bidrager ind i nationale og internationale forskningsnetværk, der understøtter kvalificeret psykosocial demensforskning.
Email:  rigr@via.dk

 

Christine Swane, kasserer

Christine E. Swane er direktør og forskningsleder i fonden Ensomme Gamles Værn, der har fokus på det sociale liv i alderdommen, og særligt på økonomisk og socialt dårligt stillede gamle. Hun er mag.art. i kultursociologi, ph.d. og har i 30 år arbejdet med hverdagslivsforskning vedr. svækkede ældre, med særlig interesse for udvikling af omsorg for mennesker med demens, de allerældste, ensomhed og fællesskaber samt ældre migranter. Hun har tidligere været leder af Gerontologisk Institut og Videnscenter på Ældreområdet samt studieleder for Masteruddannelse i Gerontologi og Masteruddannelse i Rehabilitering ved Syddansk Universitet.
Email:  csw@egv.dk

 

Andreas Nikolajsen

Andreas Nikolajsen er uddannet cand. Psych. Fra Københavns Universitet 2013. Andreas har siden studietiden arbejdet med ældre bla. i gerontopsykiatiren på Risskov Universitetshospital. Han er ansat som projektleder i Ensomme Gamles Værn, hvor han i løbet af de sidste tre år har beskæftiget sig med ensomhed både for voksne midt i livet og for ældre. Hans primære arbejdsopgaver er at udvikle og udbrede projekt Fortæl for Livet, som er et socialt udviklingsprojekt målrettet fremme af fællesskaber for ældre. Andreas er særligt optaget af de eksistentiel psykologiske dimensioner af aldring og alderdom.
Tlf.: 28 68 48 74
Email: an@egv.dk  

 

Anne Marie Beck – docent, suppleant 

Autoriseret klinisk diætist, har en ph.d. i ernæring fra Københavns Universitet og en Master i Gerontologi fra Amsterdam Universitet. Anne Marie Beck er ansat som docent på Professionshøjskolen Metropol. Hun har i mange år arbejdet med området “ældre og ernæring” og har gennemført forskellige forskningsprojekter navnlig blandt ældre i hjemmepleje og på plejehjem. Anne Marie Beck er forfatter/bidragsyder til en lang række publikationer, faglige anbefalinger og undervisningsbøger.
Telefon: 51380297
Email:  ambe@phmetropol.dk