Links til forskning og netværk

 Internationale og nordiske netværk

 

IAGG: International Association of Gerontology and Geriatrics
IAGG er en verdensomspændende organisation for forskning og udvikling i aldringsforskning. DGS er det danske medlem af denne organisation, så DGS´ medlemmer er automatisk medlemmer af IAGG.

Busse Research Awards 2017AnnouncementCall for NominationsApplication 

Nordisk Gerontologisk Forening
Foreningen er samarbejdsorgan for gerontologiske og geriatriske videnskabelige selskaber i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island.

CRNCC – Canadian research network for care in the community
CRNCC er et international netværk til fremme af forskning og vidensformidling om pleje i hjemmet.

http://www.agingstudies.eu/

Forskning

CESA: Center for Sund Aldring
CESA på Københavns Universitet har 5 programmer: Molekyler og celler: Molekylær aldring og neurobiologi; Molekyler og celler: Muskel- og bindevæv; Kroppen og livet: Individuel aldring i livsløbsperspektiv; Samfundet og kulturen: Sundhedspolitik og forebyggende medicin hos ældre; Formidling og innovation: Sundhedsfremme, formidling og brugerdrevet innovation

DARC: Dansk Center for Aldringsforskning
DARC fremmer aldringsforskningen i Danmark gennem et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Århus Universitet og Københavns Universitet.

Forskningsgruppen i Gerontologi ved Afd. for Socialmedicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet 

NISAL: Nationella institutet för forskning om äldra och åldrande
Linköpings Universitet, Sverige. Vid NISAL studeras samspelat mellan åldrandets kulturella, sociala, politiska, hälsomässiga och tekniska innebörder i ett foränderligt samhälle.

Videncentre

Viola: Videncenter for Omsorg, Læring og Aldring
Viola er et tværfagligt videncenter ved VIA University College. Gennem forsknings- og udviklingsprojekter arbejdes der med at styrke professionernes viden inden for områderne demens, palliation, velfærdsteknologi og funktionsevne i relation til bolig og boformer. 

Ældreforum
Ældreforum er et uafhængig råd under Socialministeriet, der skal følge og vurdere ældres vilkår i samfundet på alle ældrelivets områder.

Uddannelse

Nordisk Master i Gerontologi, NordMaG 
Nordisk Master i Gerontologi udbydes i samarbejde mellem Jyväskylä Universitet i Finland, Islands Universitet og Lunds Universitet.

Association for Gerontology in Higher Education

Fonde

EGV-fonden
EGV Fonden (Ensomme Gamles Værn) er en forskningsorienteret, humanitær fond som har fokus på sociale aspekter af ældrelivet. Her findes bl.a. rapporter fra forsknings- og udviklingsprojekter.

Forskningstidsskrifter

Her opbygges en oversigt over gerontologiske tidsskrifter inden for alle gerontologiens områder. Oversigten bliver ikke udtømmende men indeholder tidsskrifter, der er anbefalet af fagråd og bestyrelse.

Har du et favorittidsskrift, du mener skal på listen, skriv da til Jette.Thuesen@rsyd.dk