Hvert år afholder DGS en konference. Den forløber over to dage, og der er som regel tre parallelle symposierækker.  
Under ét kalder vi konferencerne:

National Konference om Aldring og Samfund

Konference 2018: Overgange i ældrelivet

Herunder er en beskrivelse af konferencen i 2018.
Følg med – den revideres efterhånden som konferencens indhold falder på plads.